Подкрепи ни/ Направи дарение

Различни направления, по които да се извършват даренията.Някой можем да се палзират и по-късно отново да се активизират Важно условие е да се вижда в реално време движението по дарителските сметки, като администратора да има възможност да качва фактури и разходи, видими от всеки.