Важни телефонни номера


     При необходимост от съдействие по въпроси свързани с ограничителните мерки налагани от държавите гражданите могат да се свържат с денонощните телефони на Министерство на външните работи (МВнР):
+359 2 948 24 04
+359 2 971 38 56 
02 948 3052 
02 948 2552 
02 948 2085;
oперативен дежурен - +359 893 339 616;  
+ 359 893 33 96 95
или да отправят въпроси на имейл адрес crisis@mfa.bg.
За повече информация може също за посетите официалната страница на МВнР: https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736
 
За въпроси свързани с извънредното положение, разпространението на Ковид-19 в страната, както и допълнителна информация за вируса може да се свържете с денонощния телефон на Министерството на здравеопазването (МЗ).
+ 359 2 807 87 57
или на спешния телефон 112.
Допълнително може да консултирате официалната страница на МЗ във връзка с последни заповеди (задължителна карантина и други): https://www.mh.government.bg/bg/