Честит Лазаров ден!


Лаленце се люлее, лаленце се люлее, на зелено ливаде, на зелено ливаде
    Не ми било лаленце, не ми било лаленце, най ми било детенце, най ми било детенце
    Майка му го будеше, майка му го будеше и му милно думаше и му милно думаше
    Стани, стани детенце, стани, стани детенце, да погледаш лазарки, как хубаво играят