МИЛОСТ И ПОКАЯНИЕ


Вярата ни в Бога е стълб който ни крепи във всяко време и не-случайно в най-веселите и най-трудните си моменти, всеки един от нас споделя по един или друг начин, радостта , молбата ,  болката, отчаянието или надеждата в живота си  с Господ Исус Христос. Запазването на бодър дух в общение и близост с Бог,  за нас  вярващите и нуждаещите се е особено важно когато сме подложени на изпитания, трудности и препятствия в живота си. Начините да се случи това са когато четем  и разбираме  Божието слово и прекарваме време в молитва към нашия създател, искайки прошка за знайни и незнайни грехове, молейки за изцерение, спасение, благодат и мир в живота си и този на близките ни.  Колкото повече човек прекарва време с Бог в молитва и четене на словото му, толкова повече чувства другите хора като свои братя и необходимостта да помага с молитва и според всичките  си възможности, независимо дали познава лично нуждаещите се. Това е любовта, която само Бог може да вложи в сърцето на човек. Нашият Бог е милостив и дълго-търпелив, но не и за тези които се самозабравят в лошите си дела. Не- веднъж Бог ни говори чрез словото си как трябва да живеем за да не ни достигне злото. 

"Обрежете се на Господа. И отнемете краекожието на сърцата си, Мъже Юдови и жители Ерусалимски, За да не излезе яростта Ми като огън, И да не пламне така щото да няма кой да я угаси, Поради злото на делата ви"

/ краекожието- закоравяването/

Еремия 4:4  / Глава 4, стих 4

" 21 Защото правдивите ще населят земята И непорочните ще останат в нея,

22  А нечестивите ще се отсекат от земята И коварните ще се изкоренят от нея."

Притчи 2:21-22 /  Глава 2, стих 21-22

Бог има безброй начини и инструменти да помага на тези, които вярват искрено и се надяват на него, той влага в сърцата на хора с различни професии и умения да вършат волята му по земята. Изключително обнадеждаващ е фактът че медицината и вярата могат да вървят ръка за ръка в лицето на много лекари християни по света:

"Световната мрежа на лекарите християни (WCDN), чието седалище се намира в Сеул, Южна Корея, служи по целия свят и документира случаи на изцеления, доказани от медицината. Днес това служение има клонове в Европа, Азия, Северна и Южна Америка и Австралия. Организацията провежда международни медицински конференции, където лекарите представят примери на изцеления, получени чрез вяра и молитва, както и документални доказателства на подобни практики.

Пред кореспондент на Christian Telegraph д-р Йон-Сеок Чае – президент на WCDN, разказва за ролята на тяхното служение и за бъдещите му цели. Той подчертава, че случаите на Божествени изцеления „се разглеждат” в църквата „Манмин” в Южна Корея"

"И така, изповядайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек." Яков 5:16

„Това е време да се молим за себе си, за семействата си, за нацията си и за всички онези по света, чиито живот е опустошен от смъртта и разрухата, които тази болест причинява.Ти и аз трябва да сме сигурни, че имаме правилни отношения с Бога, така че да сме готови да Го срещнем винаги, когато  дойде времето.“

Вера Димитрова

Източници: Библията: Еремия 4:4/  Притчи  2:21-22

http://www.evangelskivestnik.net/news/8254/Covid_19_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%BD%D0%B8