Психолозите към гражданите


 Оптимизъм и креативност, но също лична отговорност и взаимна продкрепа 

 

Уважаеми  Сънародници, Колеги,

   Изправени сме пред безпрецедентното предизвикателство на пандемия от COVID-19, която променя обичайния ни начин на живот и влошава благополучието ни. Неизвестността относно етиологията на заразата, начините на разпространение и прогностичност на епидемиологичната обстановка ни прави несигурни и подвластни на крайности от пълно отричане и неглижиране на опасността до страх и склонност към панически действия. Желанието ни да намалим тревожността си, която е адекватна на случващото се,  насърчава проявите на опозиционно и рисково поведение, и води до неглижиране на прилагането на превантивните предпазни мерки. Инфекциозните заболявания, свързаната с тях стигма и проявите на паника могат да разделят хората, да фрагментират общностите и да влошат здравата социална динамика. Това възпрепятства ефективното реагиране на предизвикателството на COVID19. Когато обаче всички са застрашени, солидарността, желанието за подкрепа и усещането за съвместност стават доминиращи.

Към настоящия момент няма яснота относно продължителността и резултати от спонтанни самовъзстановяването и лечението на COVID-19. Със сигурност обаче има мерки, прилагането на които могат да възвърнат усещането ни за контрол върху ситуацията и намалят напрежението.

Световната здравна организация акцентира на първо място върху прилагането на  нефармакологичните мерки целящи ограничаване на последствията и по-нататъшното разпространение на болестта. Отговорността е изцяло споделена и разпределена поравно между държавните институции и личната отговорност на всеки от нас. Мерките, които вече се прилагат по решение на Кризисният щаб за корона вируса в България са незабавно откриване и изолиране на случая, строго проследяване на близки контакти, мониторинг / карантина и симптоматично лечение на засегнатите. Ефективното изпълнение на тези мерки изисква обществена ангажираност и участие на всеки един от нас. Призоваваме ви бъдете отговорни на първо място към себе си, а след това към своите близки, приятели и социално обкръжение. Тази отговорност се състои в прилагането на следните мерки:

 1. Всеки който почувства неразположение да ограничи незабавно контактите с други хора. Идеята да ходим на работа болни, не е добра и постъпката не е проява на георичност или недосегаемост. С този акт първо вредим на организма си и влошаваме естествените му способностите за бързо справяне, и второ може да бъде фатален за хора със сериозни хронични заболявания независимо от тяхната възраст.
 2. Спазването на лична хигиена не трябва да се възприема като навлизане в личното пространство или укор, че сме немарливи.
 3. Спазването на дистанция от другите, избягването на големите супермаркети и струпването на много хора на близко разстояние, честото миене на ръце, механичното предпазване от биологични секрети, ограничаването на целувките и прегръдките, ограничаването на социалната активност, почистването на дома, дрехите, обувките в дългосрочен план е инвестиция в здраве!
 4. Презапасяването с медикаменти и храни изразходва лимитираните ресурси по неадекватен начин и лишава хора, които наистина са в нужда от жизненоважни лекарства и храни.
 5. Родители и учители разговаряйте с деца за това, което се случва в момента и за тяхната лична отговорност. Изградената нагласа, че те по-рядко биват засегнати пряко от COVID-19 не ги прави супергерои. Напротив, може да насърчи тяхното рисково поведение и да ги направи разпространители на болестта с непредвидими последствия.
 6. Родители не бъдете гневни на системата на образование и здравеопазване за провалените почивки, групови занимания и учебен процес. Помислете, че вие и вашите родители ще бъдете предпазени от заболяване, благодарение на прилагането на превантивните мерки.
 7. Помагайте с обгрижването на близки и съседи, които са в рисковите групи – поддържайте ежедневен контакт, снабдявайте ги с необходимите лекарства и продукти от първа необходимост, плащайте сметките им и бъдете на разположение.
 8. Призоваваме ви да се доверявате се на официалните съобщения на Кризисният щаб за корона вируса, на сигурни и проверени източници за информация.

Ние като професионалисти призоваваме заинтересованите страни да търсят възможности, за да помогнат на населението да остане спокойно и да си сътрудничи, като същевременно подкрепяме приемането и прилагането на обективни и ефективни мерки.

Наблюдавайки високата тревожност към животозастрашаващия вирус смятаме за важно гарантирането на услуги за поддържане на добро психично здраве на нуждаещите се, съобразени с обстоятелствата по следните начини:

 • Осигуряване на адекватна психично-здравна подкрепа на поставените под карантина лица чрез задоволяване на основните човешки потребности (приемане, изслушване и информиране). Тази група хора е особено уязвима, тъй като данните показват, че карантината може да причини отрицателни последици за психичното здраве, включително травматичен стрес, объркване и гняв;
 • Ограничаване на карантината до случаите, които се считат за необходими и да се прилага по най-малко травмиращ начин;
 • Предоставянето на ефективна грижа за психичното здраве на близките, членовете на семействата на засегнатите и на най-уязвимите групи;
 • Осигуряване на консултиране и терапия чрез използването на VoIP технологиите (Skype, Whatsapp и др.) особено за регионите, където COVID 19 е широко разпространен;
 • Всеки, който има нужда може да се обърне за помощ към групата за психо-социална подкрепа – Crisis Suport Team LZ на тел. 0889357960, 0886440981, 0887628909 или да пише на e-mail ihuman_factor@abv.bg.

Доказано е, че когато вярват в позитивния изход хората и общностите са креативни, и издръжливи, и имат способността да се справят добре с кризите.

Но моля, не забравяйте, че в условията на глобална заплаха, ефективното и ефикасно справяне се основава на личната отговорност,  сътрудничеството, взаимната подкрепа и солидарност!

С уважение и благодарност за разбирането,

Десислава Георгиева, Елена Пенчева, Христо Монов

Crisis Support Team LZ