US институт: Пикът на епидемията в България ще е на 24 април


Американският институт за медицински измервания и оценки, финансиран от Бил Гейтс, прогнозира, че пикът на епидемията в България ще е след 2 седмици.

Според изчисленията се очаква пикът да бъде на 24 април. Прогнозата е тогава необходимите болнични легла да са 349, а леглата в интензивни отделения - 87.

Институтът очаква тогава да бъде най-голям и броят на смъртните случаи у нас. Прогнозата е да са 10 на ден. Моделът на изчисление обаче допуска в някой от дните, дори преди пика, максималният допустим брой смъртни случаи да достигне и до 57.

Прогнозираният максимален брой смъртни случай за България, изчислен до 4 август, е 303-ма души.

Източник: https://www.monitor.bg

Изготвил: Маринела Стаменова