COVID-19 сред различните възрастови групи в САЩ

Ето една статистика, как COVID-19 се отразява на различните възрастови групи в САЩ, представено в процентно отношение към брой
- Приети в болница,
- Прехвърлени към интензивно отделение
- Починали.

Ясно се вижда, че макар до 54 годишна възраст този процент да е сравнително незначителен, реално 0% при до 19 годишните, то при по-възрастните той добива вече внушителни размери.

Процентово разпределение на заболелите от COVID-19, Приети в болнично заведение, насочени към интензивно отделение и Починали, в различните възрастови категории

Източник: www.statista.com
Подготвил материала: Георги Анадолов

 

Прочети по темата също:

Разпространение по щати на COVID-1

САЩ и Италия съпоставени в етапите на развитие на COVID-19

САЩ може да изпревари Китай по брой заразени - Изравняване на кривите COVID-19