Съдебната ни система: разсъблечена и унизена!


Темата за доверието към съдебната система винаги е вълнувала общественото мнение по напълно разбираеми причини. 

След като стана ясно как недобронамерени продуценти могат да излъжат ръководството на съдебната ни система и да реализират целите се безпроблемно и безнаказано, под въпрос стои и авторитета на тази съдебна система. 

Проверката, направена от ВКС за заснемането на скандалния рап клип в сградата на Съдебната палата, разкрива не само пропуски в изпълнение и контрол на сключен договор от страна на съдебната администрация, но и грубо нарушаване на реда и правилниците за достъп до сграда с такова национално значение, каквато е Съдебната палата. 

Ето и какво разкри проверката. Сключеният договор с "Ню Ърбън Продакшън" предвижда да бъдат заснети атмосферни кадри за видео към саундтрака на филма " Да се ожениш млад. Съпътстван от съветите на егото си, той непрекъснато се сблъсква с предизвикателствата на семейния живот, за да осъзнае в крайна сметка, че успешният брак изисква жертви.

Въз основа на подадената информация за заснемане на романтичен филм, чийто трейлър вече тече в интернет, началник на отдел "Управление на собственост" към ВКС разрешва достъпа до сградата. 

 Председателят на ВКС Лозан Панов смята, че продуцентите са подвели институцията, което очевидно е факт, и заявява, че "Не съществува абсолютно никаква възможност при едно добросъвестно поведение от страна на продуцента да информира наемодателя за истинските си намерения, ръководството на ВКС да разреши заснемането на клип с подобно съдържание в сградата на Съдебната палата".

Площта, която е предоставена за временно ползване на наемателя представлява фоайе и зала 5 на партера в сградата на Съдебната палата. Размерът на наемната цена е 800 лв. с ДДС. Копие от договора е изпратено до директора на Областна дирекция "Охрана - София" заедно със списък с имената на участниците в продукцията, които са 67 на брой.

Главна дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието осъществява дейността по охраната на органите на съдебната власт, а министърът на правосъдието определя Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на сгради и обекти на съдебната власт. Резултати от проверката на министъра на дейността по охраната на Съдебната палата на 16.02.2020 г. показва, че като участници в снимките са допуснати общо 16 души. 

Останали действия по видео заснемането в Съдебната палата - София са предмет на договорните отношения между продуцента и ВКС, се казва още в съобщението на МП.

Председателят на ВКС е поискал официално директора на РД "Охрана" към Министерство на правосъдието да бъдат посочени кои са 16-те лица, допуснати в палатата на 16.02.2020 г. Отговорът е с два приложени списъка с 27 и 41 души (основен и допълнителен). По този начин се установява, че има разминаване между проверката на МП и РД "Охрана - София". Видно това е и от прегледа на крайния резултат - видеоклипа.

Освен това, от самия видео клип е видно, че участниците в него държат предмети, които са забранени за внасяне в сградата, като за тях няма издадено разрешение да бъдат допуснати. Същите тези предмети нарушават и забраната за достъп до сградата от граждани с обемист личен багаж или пакети. 

Същото се отнася и до коментарите, че в клипа се виждат лица с разширени зеници, евентуално използвали упойващи вещества, както и граждани в неприличен външен вид - без дрехи, с къси панталони или с много къси поли.

Снимка: traffic.news