Осъзнаваме ли същността на светът в който живеем или всичко е фалшива илюзия?


Осъзнаваме ли същността на светът в който живеем или всичко е фалшива илюзия на позьорщина, „мускули“, „дупета“, „гърди“, въображаеми „лайкове“, злоба, завист, омраза, егоизъм и консуматорско паразитиране в деструктивен свят на деградация и дегенерация?

В настоящото ексклузивно интервю, ще разгледаме някои процеси и явления, които се случват понастоящем в световен мащаб и как изглеждат те през гледната точка на Д-р Георги Максимов, според някой принципи в медицината и образованието. Инициираме това интервю, впечатлени от неговата задълбочена мисъл в предишните две интервюта "Един задълбочен поглед върху CoVID-19 и какво трябва да знаем за него - разговор с д-р Максимов"  и изчерпателния отговор във  "Въпрос от читател: Възможно ли е преди обявяването на епидемията да сме прекарали CoVID-19?"

 

 1. Д-р Максимов, дават ли си сметка хората в България и по света, относно мащабите на инфекцията с коронавируса SARS-CoV-2, причинител на CoViD-19?

Моята гледна точка е, че за съжаление, по-голямата част от обикновените граждани, не само в България, но и по целия свят, не си дават сметка какво представлява инфекцията CoViD-19, причинена от коронавируса SARS-CoV-2. Не си дават сметка нито за мащабите и последствията, които могат да бъдат причинени, от такъв тип инфекция, ако не се вземат навременни, сериозни и мащабни мерки. Основната причина за това е недостатъчно качественото образование в световен мащаб. Няма как правилно да се прецени и анализира ситуацията с възникналите проблеми и явления, няма как да се предприемат правилни, успешни и перспективни решения за справяне с тях, без способности за подробно разглеждане в дълбочина, от всички гледни точки, чрез панорамен „птичи“ поглед. В допълнение неправилното възпитание, липсата на ценностна система и градивна стратегическа цел, която да доведе до успешна мисия в живота на хората и обществото, усилват многократно ефекта на невежеството и водят до груби стратегически грешки, ако въобще можем да говорим за „стратегия“ при тези обстоятелства.

 

 1. Мащабното явление CoViD-19 не трябва ли да се използва за „сверяване на часовника“, генерални изводи, свързани с глобални промени и преструктуриране на начина на живота при хората?

Би било добре, но според мен няма как да стане, нито сега, нито в близко бъдеще. Поне 80% от човечеството не са подготвени да изпитват ежедневно удоволствие и комфорт от това да живеят подреден, спокоен, добре структуриран, градивно организиран във функционално отношение, стойностен и продуктивен живот. В допълнение и държавните ръководители на държавите (които и да са те) явно не желаят постигането на такъв режим, чрез свободен, градивен и добронамерен начин; т.е. почти всички просто нямат такива цели, желания и интереси. Ако ги имаха, щяха да ги постигнат.

 

 1. Какво според теб е добре структуриран, градивно организиран във функционално отношение, стойностен и продуктивен живот?

Не е лесно да се опише. Накратко това е начина на целия живот при хората с всички негови градивни детайлни характеристики, които засягат всеки един момент; от момента на зачеването, през периода на износване на плода от страна на майката, периодът след раждането, формирането на нервната система с мозъка и неговата електрическа вълнова активност до 7 годишна възраст („първите седем“), с началното възпитание, които след това ще насочват, управляват и контролират всички процеси в живота на един човек, съответно и на цялото общество. След това идва ред на образованието. Колкото по точно представено, ясно обяснено, подредено, задълбочено, аргументирано и обстоятелствено пояснено е то, толкова повече ценна информация, ще придобие човек за себе си, другите и всички съставни части на средата, която го заобикаля. Ще знае как да живее стойностно и как да действа градивно, и рационално в живота. Хубаво е да се обърне съществено внимание на ежедневните разнообразни спортни занимания, като допълнение в учебно-образователния процес, особено от 7 до 25 годишна възраст. Това е периодът, в който расте, развива се и се утвърждава, не само човешката физика, но и човешка психика със своите специфични характерово-поведенчески черти, които ще определят бъдещата реализация на човек до края на живота му. Това е периодът, в който всеки човек, част от цялото човешко общество, трябва да бъде максимално развит, чрез всестранно, широкоспектърно обучение. То трябва да включва всички общи и специализирани учебни предмети, различни видове спорт и изкуство. Време е голяма част от предметите, изучавани във ВУЗ, да бъдат адаптирани, за изучаване в основните училища и гимназиите; а университетите да служат за формиране на висш пилотаж. Висш пилотаж, който трябва да бъде изграден, най-късно до 25 годишна възраст, за да се реализира, при всички хора, в пълен обем, преди настъпване на 40 годишна възраст, около която видимо се проявяват началните процеси на стареенето. Само тогава, хората могат да се опитат, да се стремят към съвършенство, въз основа на знанията и уменията, които са придобили, изградили и затвърдили, намирайки утопията в избора на своята професия с житейска реализация, избора на партньор за създаване на следващо поколение, продължавайки човешкия род, чрез създаване на по-качествени и по-стойностни индивиди от предхождащите ги. Качеството и стойността на следващото поколение, трябва да се изразява в по-голям брой съществени количествени знания, повече качествени способности, по-добра подготовка за предвидливо и съобразително реагиране при възникване на неочаквани проблеми, по-бърза и успешна адаптация към „новата“ среда. Описаното включва изграждане на способности за предвиждане на „непредвидими“ явления и проблеми в човешкия живот, чрез широкоспектърни знания и разнородни умения. Необходимо е да се изгради и учебно-тренировъчен процес в рамките, на който да се развият силите и издръжливостта, не само във физическите, но и в психическите способностите на хората, за успешна реакция в максимална степен при нужда. Това се налага, защото само най-подготвените, най-умните, най-съобразителните, най-предвидливите, най-бързо адаптиращите се, най-тренираните, най-силните, най-издръжливите и природно най-надарените в различни отношения, имат най-голям шанс да оцелеят в условията на естествен отбор - явление, което съпътства човечеството „откакто свят светува“ и ще продължи да го съпътства винаги. По този начин развитието на човечеството трябва да върви към съзнателно изграждане на способности за предвиждане и преодоляване на препятствията, пораждащи естествения отбор. Това е стремежът към съвършенство. Човек никога няма да бъде съвършен, но може да се опита да бъде! А това ще доведе до регулирано развитие на цялото човечество, защото съвършенството отрича злобата, завистта, омразата, егоизма, деструктивното поведение, деформацията, инфлацията и девалвацията, фалшивите илюзии, позьорското поведение, консуматорско паразитиране, разхищението, деградацията и дегенерацията.  

 1. Това ли е целта на човешкия живот, тук на планетата Земя?

Да, описаното до тук е моята гледна точка за развитието на човечеството, на този етап в живота ми. Другото е злоба, завист, омраза и егоизъм в реалността на един деструктивен свят, който на моменти е крайно деформиран (може би поради ефекта на гравитацията?); изграден от фалшива илюзия на „пози“, „мускули“, „дупета“, „гърди“ и въображаеми „лайкове“ в изкуствено създадените социални мрежи; придружени с консуматорско паразитиране, разхищение, деградация и дегенерация (където всеки плаща сериозен данък „ентропия“). Според естествените закони на природата и естествения отбор, това няма как да продължава дълго. Ясно е, че в един момент, ще се активират естествените защитни, регулаторни механизми, които да доведат до събития, явления и процеси, уравновесяващи системата, като я въведат в регулиран, стабилен, устойчив и постоянен режим на работа.

 

 1. Да се върнем на CoViD-19. Защо възникна? Конспирация ли е?

Обикновените хора, никога няма да разберем истината; но не трябва да гадаем без неоспорими доказателства, не трябва да си фантазираме и да търсим причината в другите! Факт е, че много страни имат полза и ще излязат по един или друг начин печеливши от тази криза, причинила мъка, страдание или смърт на много човешки животи. Винаги, когато възниква едно явление, едни печелят, други губят, независимо от естеството и характера на това явление. По-лошото е друго, че критичната маса – близо 80% от човечество, не разбира посланието и не може да си направи изводи, че трябва спешно да бъдат взети мерки за регулиране на всички процеси, засягащи човешкия живот на Земята. Според мен няма никакво значение дали този вирус е възникнал по естествен начин или е конспиративно създаден в специализирана лаборатория. Значение има реакцията и поведението на хората в такъв момент; какви изводи ще си направи всеки един човек поотделно и човечеството като цяло; какви мерки ще вземе цялото човешко общество, за да прогресира, без да повтаря грешките от миналото. За съжаление и след тази човешка катастрофа от CoViD-19, масата от хора ще останат също толкова функционално неграмотни, слабо образовани, некачествено възпитани, без стойностна ценностна система, без широкоспектърна гледна точка за нещата в живота, без стойностен морал, без възвишени цели и значими мисии в живота си, което обезсмисля възникналото явление с целия мъчителен процес, независимо дали е с природен произход или продукт на човешка дейност.

 

 1. Впечатляващи разсъждения! Оставам с впечатление, че за първи път изразяваш толкова остър, но задълбочен анализ именно тук в grajdanin.eu; анализ, които много хора бих се притеснили да изкажат публично в медийното пространство? Какво те кара да правиш това?

Да, така е. Старая се да бъда добронамерена, градивна и прогресивна личност. Старя се да бъда обективен, рационален, трезво мислещ, добродетелен и да помагам на нуждаещите се. Старая се да разглеждам и анализирам всеки проблем от различна гледна точка (доколкото знанията и уменията ми позволяват), включително най-неприятната (това е принцип в медицината!) - тази натоварваща и болезнена гледна точка, която хората избягват и не желаят да обсъждат, защото предизвиква в тях неприятни усещания, чувства и емоции, поради мъката и страданието, които могат да възникнат. Благодаря на моите учители по медицина и стратегическо ръководство, за това че ме научиха на този принцип, както и на много други такива.

Поради описаните характеристики, сам си избрах лекарската професия. Вероятно, в това отношение, съм повлиян и на генетично ниво. В рода ми всички са лекари, учители или военни. Родителите ми ме насочиха към медицината, но сам взех решение, прецених образованието си и избрах професията си. Медицината и стратегическото ръководство не само ме влекат, но ми дават уникални знания, невероятни възможности и най-вече свобода да бъда в полза на хората и обществото.

Приятно ми е, че www.grajdanin.eu дава възможност, за подробно, задълбочено и аргументирано изразяване на мнението и гледната точка от гражданска позиция.

За начина, по който говоря тук, ме вдъхнови поредното интересно интервю на Соломон Паси (бивш министър на външните работи на България, председател на Съвета за сигурност на ООН и бивш председател на парламентарната комисия по външна политика, отбрана и сигурност), който гостува в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ на 28 март 2020 г. сутринта (видео). Гледах го с родителите ми, докато пиехме традиционния сутришен зелен чай по време на закуска.

 

 1. Какви изводи и поуки могат да се извадят от пандемията с CoViD-19?

Умната, разумната и интелигентната част от човешкото общество би трябвало вече да си дава сметка, че трябва да мислим стратегически, авангардно, дори научно-фантастично, за трагедии, които не си представяме. Всички хора трябва да мислим, че могат да ни сполетят трагедии и природни бедствия, които са подробно описани в учебниците, но не са възниквали отдавна и не желаем да си представим, че могат да възникнат, защото не искаме това да се случи. Искаме да живеем един привидно спокоен, илюзорен, мързелив живот, без подготовка, за естествените природни събития и явления, които се случват, за да ни „събудят“ от застоялия, деградивен и дегенеративен начин на живот. Именно това е „крещящата аларма на будилника“, която ни продънва ушите, че е настъпило време „да се събудим“ и да се „захващаме на работа“. Ако не предвиждаме възникването на съкрушителни „природни“ и социални бедствия и аварии, ако не въведем детайлно образование по „Гражданска защита“ и „Организационно-мобилизационна подготовка“, както в училищата, така и в университетите, всички хора ще понасяме сериозни, тежки и мъчителни загуби от различно естество. Нещата няма да се получат, само защото ни се иска да не възникват неприятни, неудобни и застрашителни явления за човечеството. Наистина ние трябва да имаме достатъчно въображение за вида, размерите и характеристиките на бъдещи опасни явления и събития, които застрашават човешкия вид. Освен това наистина трябва да се поддадем на това въображение, за да се предпазим, организирайки защита, контраатаката и победата над тези явления и събития. В съвременното глобално общество на привидна лъжлива „сигурност“, хората не си представят и не планират възможни атаки, явления и събития от нов вид, които могат да бъдат много по-опасни от CoViD-19.

 

 1. Какво може да се направи за избягване на нови природни или конспиративни събития, бедствия и аварии?

Задължително трябва да се въведе мащабно, добре структурирано и организирано, авангардно обучение на учениците и студентите от 7 до 25 годишна възраст, в съответствие с етапа на образованието. Това означава, че науката и спорта трябва да вървят ръка за ръка, за да може хората, в рамките на едно проспериращо гражданско общество, не само да са всестранно образовани, но да имат физическа и психическа сила и устойчивост за справяне с възникналите проблеми, трудности, бедствия и аварии. Особено важно е да се обърне внимание в обучението на механизмите и процесите, свързани с адаптация в моменти на възникнали нови ситуации, кризи и конфликти.

 

 1. Може ли да се планира или прогнозира една бъдеща пандемия с мащабите на CoViD-19, а може би и още по-разрушителна?

Глобалната пандемия с коронавирусът SARS-CoV-2, причинител на CoViD-19, както други възможни епидемии и пандемии, причинени от различни вируси, бактерии, спори на гъби, паразити, химически или физически причинители и т.н. има как да се планират. Това са събития, които подробно са описани в учебниците по „Медицина на бедствените ситуации“ (МБС), „Химически, ядрен и биологичен тероризъм“, „Епидемиология“, „Инфекциозни болести“, „Микробиология, “„Вирусология“, „Бактериология“, „Паразитология“ и т.н. Сценарият, който се развива със SARS-CoV-2 и CoViD-19, както и създалата се ситуация не са нещо ново. Това са сценарии, които са описани в споменатите учебници и преподавани по тези предмети в рамките на висшето образование по Медицина, както и по някои други специалности, в различни факултети на различни университети. До мащабната пандемия с CoViD-19 се стигна, поради нежеланието на държавните ръководители на различните държави по света, гражданското общество и хората, да помислят, че такова събитие може да се случи, за да се предприемат различни мерки, за предотвратяването му, преди то да е възникнало. Това налага системите на гражданско обучение и образование да бъдат преструктурирани, така че още от 7 годишна възраст да започне формирането на ново поколение, което да бъде задълбочено, теоретично знаещо, всестранно практически можещо, отговорно, морално, организирано и взаимно помагащо си; защото цялото човешко и гражданско общество е съставено на принципа на „скачените съдове“ във физиката, независимо от това, дали на хората им се иска да е така или не.  

 

 1. Възможно ли е да има още по-апокалиптични пандемии, включително с конспиративен произход?

Абсолютно е възможно, стига да има страна, която да желае това и да има възможностите да го постигне. Напълно реален е сценарият, описан от Соломон Паси в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ на 28 март 2020 г. (линк тук), при който може да бъде създаден вирус подобен на SARS-CoV-2/CoViD-19, който да има изключително дълъг инкубационен период, за да не може да бъде хванат в рамките на една или две години, като през този период всеки човек може да бъде способен, без да знае, да заразява всички останали, с изключение на някои хора, които са „богоизбрани“ и са получили съответната ваксина срещу този вирус.

Въпросът, който възниква след този сценарии е, ще умрат ли всички заразени или ще бъдат засегнати чрез „вирусни, бактериални, паразитни или честотни микрочипове“, които да манипулират съзнанието, поведението, емоциите, характера, волята и действията на хората? Възможно ли е такива „вирусни, бактериални, паразитни или честотни микрочипове“ да променят човешкото ДНК, чрез още по напреднала нанотехнология от прословутата „чипизация“? Не е ли още по-авангардно тези „вирусни, бактериални, паразитни или честотни микрочипове“, погълнати под формата на „биологично оръжие“, да направляват възприятията за околната среда, поведението, волята, характера и действията на хората, както желаят дистанционно управляващите ги „кукловоди“?

Тук възниква въпросът, възможно ли е вече да сме свидетели на подобно „естествено явление“, при което обикновените вируси, микроорганизми или физични честоти, (електромагнитни/инфразвукови или други трептения излъчвани от източник), които до този момент са ни заразявали, да са предизвиквали манипулиращи промени в човешкия организъм, водещи до промяна в енергийното му поле и промени в човешкото ДНК, които от своя страна да са довели до промени във волята, характерът, поведението, мотивацията, действията и отношението на хората към себе си, към другите и към околната среда?

Възможно ли е голяма част от хората да се заразяват в течение на векове с „вируси“, които да водят до неграмотност, некачествено образование, лошо възпитание, злоба, завист, егоизъм, омраза, мързел, криминално-престъпна дейност и други деструктивни характеристики, водещи до деградация и дегенерация на личността и обществото. Въпрос на време, на човешка воля и на развитие на научните технологии е да се докаже или отхвърли тази моя хипотеза! До тогава, единственото лекарство против тези болести е да положим постоянен, тежък, упорит, мъчителен труд, за да се образоваме качествено и задълбочено, придобивайки задълбочени теоретични знания и широкоспектърни практически умения, осъзнавайки характеристиките и параметрите на живота, и средата, в които живеем. 

 

 1. Кой е „сценариста“ на тези бедствени явления, които съпътстват човечеството откакто свят светува? – естествени сили тук на Земята, „човешки“ същества или „невидима сила“ от Космоса?

Според мен, „сценариста“ са самите хора и „гражданското общество“ със своето безотговорно поведение, разединено отношение един към друг, невъзпитан, необразован, деструктивен, дегенеративен и деградиращ начин на живот. Груба проява на слабост, невежество, некомпетентност и неспособност за справяне с възникналата ситуацията е да се търси причината другаде, а не в себе си; защото в крайна сметка сами сме отговорни, за това което ни се случва, дори то да идва от външен източник. Ние трябва да бъдем обучени и готови да посрещнем, задържим, отблъснем, контраатакуваме и унищожим ситуации, събития и явления, които ни „нападат“. Ситуациите, събитията, явленията и процесите се случват, за да ни покажат и подскажат, че нещо не е както трябва в собствените ни знанията, уменията и начина, по който живеем! За съжаление, нежеланието на хората да прогледнат в „мрака на невежеството“, нежеланието да повярват, че могат да възникнат ситуации, събития и явления, които да засегнат човечеството по особено жесток или трагичен начин е пагубно за нас всички. Свидетели сме как близо 80% от населението на Земята е неуко, невежо, необразовано, невъзпитано или некачествено възпитано, престъпно, извратено, паразитиращо, консуматорско, позьорско, разхищаващо, деструктивно, деградиращо и дегенериращо. Вижда се, че хората не си взимаме поука при „първото спъване“ в камъка! Вижда се, че трябва да се „спъваме“, докато не си „счупим главата“; и пак няма гаранция, че ще проумеем същността на възникналата ситуация, и какви мерки за промяна да предприемем в бъдеще, за да не възникне тя отново.

 

 1. По какъв начин може да се „прозре в бъдещето“, за да се избегнат човешките катастрофи от подобни „природни“ бедствия като CoViD-19? Какви мерки трябва да се вземат, за да не възникнат нови аварии, които да повторят стари, вече възникнали такива?

Би било ценно и полезно да се създаде специална „Държавна агенция по здравна сигурност“ и да се изгради „Държавен научно-изследователски институт по здравна сигурност“ (във всяка една държава, особено в България), които да предвиждат и организират защитата на населението срещу най-невероятните опасности с най-фантастичен „сценарии“, които могат да засегнат целия човешкия род. В допълнение, тези структури трябва да изготвят стратегии, планове, концепции и доктрини за противодействие на описаните явления. Изключително важно е да мислим, за това, за което не се сещаме и да предвиждаме „непредвидимото“! Задължително е да отправим поглед напред в бъдещето с цел предвиждане на събитията, явленията, процесите, бедствията, авариите, кризите и конфликтите, които могат да доведат до сътресения в човешкия живот и цялото човечество.    

 

 1. За завършек, имаш ли предложение, как трябва да бъде изградено гражданското общество?

Гражданското общество трябва да бъде изградено, от граждани, а не от роби, „овце“ или подлоги. Истинско, нормално гражданско общество може да бъде създадено само, чрез качествено и задълбочено образование, стойностно възпитание, висша ценностна система, широкоекранна гледна точка, висок морал, градивни общи цели за устойчиво развитие и просперитет като мисия на всички хора за общото им благо, на принципа на скачените съдове. Тежко ми е да го кажа, но ако описаните елементи липсват, човешкото общество се превръща в „робско стадо животни“, а не в нормално, градивно и проспериращо гражданско общество. Съветвам ви да обърнете задълбочено внимание на художествената творба „Пастири водят стадо говеда“, на бележития български художник Антон Митов, изобразена от него около 1900-та година. В тази картина има много дълбок смисъл. Тя до голяма степен ни разкрива реалността в начина на живот на хората и животните; начин на живот, които би трябвало значимо да се промени в градивна посока, ако искаме да се развиваме, прогресираме и просперираме, без да деградираме и дегенерираме.

Всичко това е възможно. Разбира се в него има роля всеки един гражданин, споделящ тези ценности и ние всички заедно ще го постигнем!

 

Д-р Георги Максимов е практикуващ лекар и здравен мениджър. Завършил е три различни курса по вирусология, негова любима специалност, още като студент по медицина, в Медицински университет – София, Института по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН и Националният център по заразни и паразитни болести. След създалата се пандемия с CoViD-19, засегнала и България, се включва активно в борбата с коронавирусната инфекция.
Човек с ясна гражданска позиция, която той никога не се е притеснявал да отстоява, изказва и демонстрира в своя житейски път. 

 

Изготвил материала: Георги Анадолов