МВР пуска нова декларация за пътуване между градовете


Променя се формата на декларацията за пътуващите по работа извън областните градове. МВР пуска нова бланка, която е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

 Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ (служебна карта, пропуск), който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Промяната се прави след анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове КПП в областните градове, както и препоръки от страна на граждани. Също така целта е да се предотвратят злоупотреби.

Източник: https://news.bg/regions/mvr-puska-nova-deklaratsiya-za-patuvane-mezhdu-gradovete.html

Изготвил: Маринела Стаменова