Колко голям е Facebook?

Какво е Facebook?

Facebook е услуга за социални мрежи, която е създадена от студента от Харвард Марк Цукерберг през 2004 г.


Първоначално създадена като мрежово средство за ученици от Харвард, тя бързо се разпространява в други училища и най-накрая през 2006 беше отворена за обществено ползване.
Facebook вече е най-голямата социална мрежа в света, с много голям марж. Към четвъртото тримесечие на 2019 г. Facebook имаше повече от 2,5 милиарда глобални активни потребители на месец с натрупване общо 2,89 милиарда потребители, които имат достъп до всеки от основните продукти на компанията Facebook, WhatsApp, Instagram и Messenger на месечна база.
Приходите и нетните постъпления на Facebook от 2007 г. до 2019 г.

Приходите на Facebook нарастват от 7,87 милиарда през 2013 г. до 70,7 милиарда долара през 2018 г.

През 2019 година социалната мрежа натрупа нетен доход от 18,49 милиарда щатски долара, класирайки се на първо място сред социалните медийни компании с годишни приходи.

По-голямата част от приходите във Facebook се генерират чрез реклама - преминаването към електронна търговия и онлайн маркетинг никога не е било по-очевидно от 2016 г. Други фактори, генериращи приходи, са онлайн маркетинг и онлайн промоции по време на събития, както например изборите в САЩ през 2016 г., по време на която онлайн рекламата изигра основна роля.Колко потребители има Facebook?


С почти 2,5 милиарда месечно активни потребители към четвъртото тримесечие на 2019 г. Facebook е най-голямата социална мрежа в света.

През третото тримесечие на 2012 г. броят на активните потребители на Facebook надмина един милиард, което го прави първата социална мрежа, която някога е направила това.
Активните потребители са тези, които са влезли във Facebook през последните 30 дни.

През последното отчетено тримесечие компанията заяви, че 2,9 милиарда души използват поне един от основните продукти на компанията (Facebook, WhatsApp, Instagram или Messenger) всеки месец.Колко са фалшивите профили?

Социалната мрежа оценява делът на дублиращите се акаунти, за последното тримесечие на 2019 г на 11% от месечните активни потребители - това ще рече около 275 милиона потребителски профила.

Делът на „фалшивите“ - неправилно класифицирани и „нежелани“, се посочва, че е 5% (около 137 милиона потребителски профила).

На базата на данните обаче е трудно да се прецени каквото и да е развитие и прогресии в тази област. Това се дължи на факта, че сравнението с предишни години е възможно само в ограничена степен поради непрекъснато развиващите се методи за откриване.


Какъв е делът на мъжете и жените при потребителите на Facebook

Информацията за разпределението на потребителите на Facebook по целия свят към януари 2020 г., сортирана по пол, ни показва, че 44 процента от аудиторията са са жени, съпоставено с 56 процента - мъже.

 

Какво е разпределението по възрастови групи

Десет процента от глобалните активни потребители на Facebook са жени на възраст между 18 и 24 години.

Мъжете потребители на възраст между 25 и 34 години са най-голямата демографска група от потребители на Facebook.

 

Какъв е делът на различните устройства

Като най-голямата социална мрежа в световен мащаб, нейната достъпност чрез множество мобилни приложения, както и мобилният й уебсайт играе голяма роля за успех на Facebook.

През януари 2020 г. 98 % от активните потребителски акаунти в световен мащаб са осъществили достъп до социалната мрежа чрез всякакъв вид мобилни телефони.

 


 

Източник: www.statista.com
Изготвил материала: Георги Анадолов