Каракачанов иска забрана за внос на чужди продукти


Вчера, 9ти април, Министър Красимир Каракачанов внесе четири спешни мерки за подпомагане на земеделския сектор. 

Целта е да бъдат подпомогнати родните производители в засаждането, отглеждането и прибирането на земеделската продукция за българското население в условията на пандемията от Covid 19. 

След проведени разговори с производители и експерти от аграрния сектор, министърът от ВМРО конкретизира следните предложения в продкрепа на българските земеделци:

Министър Ананиев да нанесе промени в издадените заповеди, с които да се гарантира достъп до превозните средства на земделските работници, за достигане до обработваемите земи. 

Каракачанов иска транспортните средства да бъдат дезинфекцирани от населените места, от които тръгват, а работодателя да осигури лични предпазни средства - маски и ракъвици. 

Преминаването през КПП-тата да става със служебна бележка от общината или кметството, където се намират личните земеделски имоти, а водачите на транспортните средства, превоващи сезонни работници, да се легитимират със служебни бележки, издадени от юрисическите лица. 

Министър Деница Сачева да разшири обхвата на мярка 60/40 и до сезонните работници от земеделския сектор, които имат трудов договор.

МС да задължи министъра на икономиката Емил Караниколов временно да спре вноса на плодове и зеленчуци за времето на прибиране на реколтата на българските производители, до тяхното изчерпване. 

Източник: https://www.24chasa.bg/

Изготвил: Кристина Ръжданова