Какво означава близък контакт при опасни инфекции?


Какво означава близък контакт при опасни инфекции?

  • Живеещи в едно домакинство;
  • Пряк физически контакт с болен (например докосване);
  • Незащитен директен контакт със секрети на болен (при кихане, кашляне и т.н.);
  • Пребиваване в една и съща стая на разстояние по-малко от 2 m и с продължителност над 15 минути;
  • Медицински и лабораторен персонал, който оказва грижи за болен;
  • Общ полет със самолет с болно лице;
  • Пребиваване на летище;
  • Използване на обществен транспорт;

Източник: https://www.synevo.bg/koronavirus/#osobenosti

Изготвил: Маринела Стаменова