И детските градини с дистанционно обучение

Хлапетата ще се включват чрез игри вкъщи един или два пъти в седмицата

Чрез различни игрови ситуации, осъществени от родителите вкъщи, малчуганите от детските градини също ще се включат в дистанционно обучение по един или два пъти в седмицата спрямо възрастта си.

Това предлагат от образователното министерство и националното сдружение на общините с писмо до кметовете на общини, зам.-кметовете и експертите по образование в общините във връзка с преустановените присъствени занятия в училища и детски градини. Целта е по-малко изоставане в придобиване на компетентностите, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование и за развитието му като личност, посочат те.

В писмото се уточнява, че учителите ще работят съвместно с родителите през платформи, приложения, електронни пощи. За целта те трябва да и предоставят разработени материали, видеа и аудиофайлове, с помощта на които чрез различни игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическо мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа активност. Учителите от детските градини могат да отговарят на въпроси на родителите, да им оправят препоръки, да споделят идеи за изобразителна и приложна работа, да ги насочат към дидактични игри, образователни ресурси и допълнителни източници на информация. В писмото се уточнява, че

използването на електронни устройства е възможност само за хлапетата в предучилищна възраст и то само ако родителите са пожелали това

Децата обаче не трябва да работят пред екрана или да стоят пред монитора, таблета или телефона повече от 20-30 минути дневно. Родителите пък от своя страна не са задължени да дават отчет за изпълнението на различните дейности.

В заниманията на хлапетата от трета и четвърта група педагозите могат да се включат два дни в седмицата, с другите три да ползват платен отпуск, посочват авторите на писмото. Следващата пък да работят 3 дни и да почиват 2. За малчуганите от първа и втора група се препоръчва само един ден със занимания от учител, а останалите 4 да бъдат в платен отпуск. В същия режим на работа при необходимост могат да се включат и психолози и педагогически съветници. „Необходимостта от заместващи занимания и конкретният начин за поддържане на процеса на взаимодействие с децата в предучилищното образование са

по преценка на детските градини при отчитане на интернет свързаността, наличните ресурси и техника, както и дигиталните умения на участниците.

В детските градини, където родителите на децата не притежават умения с електронни устройства или не разполагат с такива, в комуникацията може да се включват образователни медиатори и непедагогически персонал”, пише още в препоръките за педагогическо взаимодействие.

До възстановяване на присъствените занимания непедагогическият персонал пък може да се заеме с текущи дейности в сградите на детските градини – хигиенизиране, освежаване и дребни ремонти, грижа за дворните пространства. Те могат и да носят дидактически материали на родителите, ако те пожелаят.

Служителите в центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) също могат да работят два дни и да ползват три платен отпуск. При изявено желание от родител, класен ръководител или директор те могат да окажат логопедична подкрепа, кариерно ориентиране или дейности по интереси. „Дейностите се провеждат преимуществено в периода 13-16 април в неработните дни”, се посочва в писмото.

МОН и сдружението на общините посочват, че дейностите в детските градини имат препоръчителен характер. „Конкретната организация на дейността следва да бъде направена съвместно от представителите на общината и директорите на съответните институции. Включването на персонала (основно непедагогически) в други дейности, свързани с контакт с рискови лица (напр. доставка на храна за граждани под задължителна карантина), не е препоръчително с оглед риска за здравето на децата след възобновяване на дейността на детските градини.”,се казва още в писмото. При необходимост непедагозите от детските градини може да се включат в приготвянето на храна, пакетиране на хранителни продукти.

Източник: https://www.monitor.bg/bg

Изготвил: Маринела Стаменова