Златното ни момиче Невяна Владинова отправи трогателно послание към целия свят!


Съобщение от Невяна Владинова, Капитан на Национален отбор индивидуално жени, адресирано до всички от гимнастическото семейство, но най-вече до всички отбори по художествена гимнастика от засегнатите от вируса страни, както и до приятелите и феновете на нашите момичета от Испания и Италия:
"Като капитан на националния отбор индивидуално жени, ще говоря от името на всички момичета. Искаме да изразим подкрепата си към всички спортисти, както в България, така и извън страната! Посланието ни, разбира се, е отправено най-вече към нашата гимнастическа общност. Преди всичко ние сме едно семейство и сме приятели и затова сега е моментът, в който трябва да се подкрепим, да бъдем силни и единни. Изпращаме на всички от вас цялата си позитивна енергия и любов и най-вече към любимите ни Италия и Испания, защото всички знаем, че там в момента положението е най-тежко. Вярваме, че всичко това ще отмине бързо и нямаме търпение да се срещнем отново на следващото състезание. Пазете се и бъдете здрави!"
Невяна Владинова
Message from Neviana Vladinova, Captain of the National RGI Team, addressed to all gymnasts, but most of all to rhythmic gymnastics teams from the countries affected by the virus, as well as to the friends and fans of our girls from Spain and Italy:
"As the Captain of the Bulgarian RGI Team, I will speak on behalf of all the girls. We want to express our support to all athletes, both in Bulgaria and abroad! Our message, of course, is aimed mostly towards our gymnastics community. Above all, we are one family and we are friends, therefore it is now the time to support each other, to be strong and united. We are sending all of you all our positive energy and our love, and above all to our beloved Italy and Spain, because we all know that the situation there is at its worst right now. We believe that all this will pass quickly and we look forward to meeting you again at the next competition. Take care and stay healthy!"
Neviana Vladinova
 
Източник: Официална фейсбук страница на Българска федерация по художествена гимнастика
Снимка: Фейсбук