Драстичен скок в потреблението на новинарски сайтове


Тъй като светът е в хватката на пандемия и кризата се описва от някои правителства като най-значимата след Втората световна война, необходимостта от точни и актуални новини рядко е била по-голяма.

Този глад за информация се отразява в неотдавнашен анализ на Comscore за посещенията на новинарски сайтове и приложения в Европа, отразявайки промяната в честотата на посещения и интереса към тях.

Както показва инфографиката, когато сравняваме посещенията в началото на годината и средата на март, Италия (най-силно засегнатата европейска държава), е преживяла най-голямото увеличение сред изследваните страни - ръст от 142 процента.
От голямо значение е и наблюдаваното увеличение на целия Интернет трафик в световен мащаб, като Netflix например намалява качеството на потока си данни, за да намали тежестта върху системата. В същия тон, планираното преди четири дена пускане на Disney + във Франция също се забави по искане на правителството.

Но големия въпрос който изниква, но остава без отговор е: Това увеличение, допринася ли за по-голямата информираност сред хората или то си остава чисто стресов компонент, при който по-голямото количество не е пропорционално на нивото обработена информация.

За да се даде пълен отговор на този въпрос ще е нужно да се направят и конкретните емпирични изследвания, но взимайки в предвид високия процент в графиката при държавите с най-рестриктивни мерки, може би това ни дава някаква база за размисъл и предположения, дали хората са станали по-информирани.

 

Източник: www.statista.com
Подготвил материала: Георги Анадолов