Данни за китайската икономика под удара на CoVID-19


Само преди месец, когато все още имаше надежда, че новите огнища на коронавирус може до голяма степен да се съдържат в границите на Китай, най-големият страх от много компании в САЩ, Европа, а и в международен план, беше временното прекъсване на техните вериги за доставки. Малко от тях очакваха, че само няколко седмици по-късно, Китай ще бъде най-малкият от техните проблеми. Сега на всички тях им се налага да погледнат надолу в дълбочината на бездната, предизвикана от пандемия с непредвидими последици, както от гледна точка на здравето, така и от икономическа гледна точка, но всичко това вече и на тяхна територия.

Все още е интересно да видим колко силно избухването на COVID-19 и (преди всичко) агресивните мерки, предприети за неговото овладяване, се отразиха върху китайската икономика през първите два месеца на 2020 г., тъй като това ни дава представа за разрушителната сила на масовото прекъсване на икономическата дейност. Националното статистическо бюро на Китай публикува официални данни за промишленото производство през януари и февруари (двата месеца обикновено се разглеждат като един период за елиминиране на изкривяващия ефект на китайската Нова година), показващи кои индустрии са най-силно засегнати от епидемията и последващото заключване.

Като се има предвид, че епицентърът на огнището Ухан, често е наричан Китайския град на моторите, не предизвиква огромна изненада, че автомобилната индустрия е най-силно засегната от епидемията. Според NBSC добавената стойност в производството на моторни превозни средства е намаляла с 31,8% през януари и февруари в сравнение със същия период на 2019 г. Производството на обща техника, текстил и железници, кораби и самолети също е сред силно засегнатите отрасли, докато производството на лекарства, компютри и комуникационна техника не са били засегнати толкова силно.


Представената от нас диаграма, предоставя преглед на спада на производството във всички основни производствени сектори.

 

Източник: www.statista.com
Подготвил материала: Георги Анадолов