В услуга на пловдивчани: Изнесено бюро по труда в район „Централен“


Изнесено бюро по труда беше открито в район „Централен“

Ново гише на Бюро по труда отвори врати в пловдивския район „Централен“. То се намира на булевард  „Васил Априлов“ № 100. То се помещава в Клуб на пенсионера и работи от 8.30 до 17 ч. от понеделник до петък.

Новооткритото бюро беше посетено днес от кмета на Пловдив Здравко Димитров и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

На място има служители на администрацията, които извършват регистрацията, за да става по-бързо, за да няма струпване на хора и за да се спазват санитарно-хигиенните изисквания по време на епидемията.

Заявления за регистрация се подават освен на място Дирекция на бюро по труда (ДБТ), също така и чрез лицензиран пощенски оператор до съответното ДБТ, по ел. поща на ДБТ или по електронен път,  по реда регламентиран в Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:

*Официалния сайт на Агенцията по заетостта;

* Чрез новата електронна услуга на Агенцията по заетостта и Държавна агенция "Електронно управление",

* По електронна поща на е-адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).

Важно е да се отбележи, че заявлението, което се подава към бюрото по труда по електронен път, служи само за регистрация на съответното лице за ползване на посредническите услуги на Агенцията по заетостта и не води автоматично до получаване на права за обезщетения или социални помощи.