В Бяла Слатина следят за завърнали се от рискови държави


Във връзка с Решение на Народното събрание, с което е обявено „извънредно положение“ на територията на страната за срок от 13.03. 2020г. до 13.04.2020г., препоръки на Националния Оперативен щаб за коронавируса, Заповед№ РД- 01- 124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и предложение на Районна прокуратура Бяла Слатина по надзор на законност, защита на обществените интереси и правата на гражданите, общинския кризисен щаб и лично кметът на община Бяла Слатина издаде заповед № 133/ 19.03. 2020г.,  с която  нареди да бъдат определени служители, които да обхождат град Бяла Слатина и по- конкретно кварталите с преобладаващ брой лица, завърнали се на територията на страната от рискови държави, и да предупреждават гражданите да не се събират на големи групи.

За населените места на територията на общината, организацията по предупреждаването на гражданите на съответното населено място да не се събират на големи групи е възложена на кметовете на кметства и кметските наместници.

При изпълнение на горепосочените задачи, служителите следва да се легитимират с „бадж“ и копие от заповедта на кмета. При констатиране на случаи на неизпълнение или отказ от изпълнение на вече предупредени граждани, служителите да уведомят РУ Бяла Слатина на тел:0915/ 88401, поясниха от Общината

Източник: https://www.konkurent.bg/news/15849593831220/v-byala-slatina-sledyat-za-zavarnali-se-ot-riskovi-darzhavi

Изготвил: Маринела Стаменова