ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ (COVID-19)- част 1


Световната здравна организация (СЗО) непрекъснато наблюдава разпространението и реагира. Тези Въпроси и отговори ще бъдат актуализирани, тъй като вече е известно повече за COVID-19, как се разпространява и как се отразява на хората по целия свят.

За повече информация проверявайте редовно на коронавирусните страници на СЗО. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Какво е коронавирус?

Коронавирусите са голямо семейство от вируси, които могат да причинят заболяване при животни или хора. При хората е известно, че няколко коронавируси причиняват респираторни инфекции, вариращи от обикновена настинка до по-тежки заболявания като Middle East Respiratory Syndrome (MERS) и Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Най-наскоро откритият коронавирус е причинител на заболяване известно вече като COVID-19.

Какво е COVID-19?

COVID-19 е инфекциозното заболяване, причинено от най-скоро открития коронавирус. Този нов вирус и болест бяха неизвестни преди началото на епидемията в Ухан, Китай, през декември 2019 г.

Какви са симптомите?

Най-честите симптоми на COVID-19 са висока температура, умора и суха кашлица. Някои пациенти може да имат хрема, болки в гърлото или диария. Тези симптоми обикновено са леки и започват постепенно. Някои хора се заразяват, но не развиват никакви симптоми и не се чувстват зле. Повечето хора (около 80%) се възстановяват от болестта, без да се нуждаят от специално лечение. Около 1 от всеки 6 души, който се разболява от COVID-19, се разболява сериозно и развива затруднено дишане. Възрастните и хората с придружаващи хронични заболявания са по-застрашени от усложнения.

Как се разпространява вирусът?

Хората могат да се заразят COVID-19 от други хора, които имат вируса. Това може да се случи чрез малки капчици от носа или устата, които се разпространяват, когато заразен човек кашля или киха. Тези капчици попадат върху предмети и повърхности около човека. След това други хора може да се заразят с COVID-19, като докосват тези предмети или повърхности, след което докосват очите, носа или устата си. Хората също могат да хванат COVID-19, ако вдишат капчици от човек с COVID-19, който кашля или киха. Ето защо е важно да стоите на повече от 1 метър от човек, който е болен.

Разпространява ли се по въздуха?

Към днешна дата проучванията сочат, че вирусът, който причинява COVID-19, се предава главно по капков път от болен човек, който кашля или киха, а не чрез въздуха.

Може ли да се заразим от човек, който не проявява симптоми?

Основният начин, по който болестта се разпространява, е чрез капчиците, изхвърлени от някой, който кашля или киха. Рискът от хващане на COVID-19 от човек, който изобщо няма симптоми, е много малък. Въпреки това, много хора със COVID-19 изпитват само леки симптоми. Това е особено вярно в ранните стадии на заболяването. Следователно е възможно да хванете COVID-19 от човек, който има например само лека кашлица и не се чувства зле.

Съществува ли опасност от заразяване  изпражненията?

Рискът от хващане на COVID-19 от изпражненията на заразен човек е нисък. Въпреки че първоначалните изследвания предполагат, че вирусът може да присъства в изпражненията в някои случаи, разпространението по този път не е основна характеристика на епидемията. СЗО оценява текущите изследвания за начините на разпространение на COVID-19 и ще продължи да споделя нови открития. Тъй като има риск, обаче, това е още една причина редовно да почиствате ръцете си, след като използвате банята и преди хранене.

Следва продължение ...

Подготовка на материала за статията: Дима Симеонова

Източник: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses.