10 техники за презентиране от Брайън Трейси


10 техники за презентиране от Брайън Трейси

Освен всичко, за което Брайън Трейси говори на семинара си “Психология на успеха”, имаше още нещо, заради което си струваше човек да е в залата. Това въпросно нещо всички участници в семинара са го видяли, но допускам, че по-малко от тях са го осъзнали и разбрали, най-вероятно защото не са си го поставили за цел. Става дума за стила и техниките за презентиране на Брайън Трейси.

Тъй като седях на втория ред и имах много добра видимост, още от първите минути започнах да си скицирам някои детайли във връзка с начина, по който презентира Брайън Трейси. 

След като анализирах стила на презентиране на Брайън Трейси съм на мнение, че в поведението му на сцената (пред всички нас) нямаше нито един случаен или нерепетиран детайл. Всичко, от началото до края, бе предварително подготвено и може би именно заради това бе поднесено с такава лекота и вещина.

Ето 10-те основни техники, които ми направиха най-силно впечатление по отношение на стила на презентиране на Брайън Трейси:

  1. Брайън Трейси стои основно на едно място, когато говори или се движи в малък радиус. За разлика от много лектори, които ходят напред-назад (няма лошо в това, но има риск на слушателите да им се завие свят, ако наблюдават пируети по сцената в продължение на осем часа) и нерядко по този начин прикриват своята собствена нервност да говорят пред публика, Брайън Трейси бе застанал пред нас, здраво стъпил с двата си крака на земята (стъпалата събрани едно до друго) и от време на време правеше крачка-две напред, назад, вляво или вдясно. Той се движеше много меко и плавно по сцената и не “въртеше” километри.
  2. Брайън Трейси непрекъснато говори с въпроси и отговори. Например, той казваше нещо от сорта на “Кое е най-важното качество за успех в работата?” и замълчаваше няколко секунди. Понякога изчакваше спонтанни отговори от публиката, понякога не, но като цяло техниката се повтаряше непрекъснато при анонсиране на някаква нова тема – най-напред задаване на въпрос, а след това, поднасяне на отговора и неговото аргументиране и илюстриране с пример.
  3. Брайън Трейси непрекъснато говори с примери и истории. Той многократно използва истински истории, случили се на него или на хора, които познава. Презентирането с истории помага нещата да се онагледят, примерите се запомнят по-лесно и по-трайно и като цяло, самото присъствие в залата и участието в семинара става по-комфортно.
  4. Брайън Трейси непрекъснато използва цифри, факти, проценти. Например, той не просто голословно хвърляше някакво твърдение, а казваше нещо от типа на “След проучване сред повече от 1000 собственици на фирми за период от 5 години става ясно, че най-важното умение за управление на времето е…” По този начин думите му придобиваха допълнителна тежест, а и някои специфични неща се запомняха по-добре.
  5. Брайън Трейси изглежда перфектно. Той е роден през 1944г. и вече не е първа младост, но изглеждаше изключително жизнен и в топ-форма. Слаба фигура, изправена стойка, уравновесено поведение, добре облечен – изглеждаше перфектно за водещ на семинари за успеха!
  6. Брайън Трейси активно използва езика на тялото. Вече ви казах, че той не блуждаеше по сцената като свободен електрон, но това не правеше излъчването му статично, тъй като той използваше по един много премерен начин най-вече ръцете си, но така също и усмивката, стойката на цялото тяло, дори раменете и краката. В моите кратки видео откъси от семинара, а и в отделни снимки ясно се вижда как Брайън Трейси непрекъснато, но по един уравновесен и естествен начин използва езика на тялото, за да предава своите послания по възможно най-убедителен начин.
  7. Брайън Трейси използва хумор. Не непрекъснато, не самоцелно, не на всяка цена (виждал съм българи, които много искат да са оригинални и остроумни в презентациите си и в един момент чашата прелива и вместо това просто стават смешни). Хуморът и шегите на Брайън Трейси се използваха по-скоро като гарнитура към презентацията, не бяха част от нея, но пък когато се използваха, постигаха своя ефект в залата. Например, бе забавно да слушаме как Брайън Трейси е работил във фабрика, както и е копал кладенци – приятно поднесени истории, но забележете – в пряка връзка с темата, по която говори, не просто някакви шеги.
  8. Брайън Трейси говори с умерено висок глас и скорост. Направи ми впечатление колко спокойно и естествено говореше Брайън Трейси – все едно че разговаря “очи в очи” с един-единствен човек и има цялото време на света за този разговор, а пред него стояха близо 800 души! Тонът му бе умерено висок, скоростта на говорене – също умерена (нито много бърза, нито много бавна), изобщо отлично вербално поведение, което ме подпомагаше да слушам и запомням посланията, а не да се фиксирам върху самото говорене (като механика на речта).
  9. Брайън Треси е скромен. Той непрекъснато даваше примери от собствената си практика, но нито един от тях не ми прозвуча като гола хвалба. Примерите не се даваха от него, за да се доказва пред нас (колко е велик и “ги разбира нещата”), а просто за да се подкрепи нагледно една или друга теза. Нито за един момент не се почувствах, все едно пред мен стои някакъв самохвалко, както, трябва да призная, са ме карали да се чувствам понякога други лектори, ненужно задълбаващи в истории за собственото си величие. Не че Брайън Трейси няма с какво да се похвали… Още нещо в тази връзка, което забелязах – нито един път (с едно изключение) в своите примери Брайън Трейси не използва име на човек или фирма. В най-добрия случай се споменаваше име на държавата, от където е човекът.
  10. И най-накрая, нещо много характерно – Брайън Трейси не ползваше помощни средства, за да презентира. Въпреки, че изнесе семинар в цял ден, той нямаше на свое разположение PowerPoint презентация, листи с бележки или ауто-кю, което да му подава репликите. Всичко бе в главата на Брайън Трейси, всичко (поне за мен) репетирано до безупречност, нямаше нищо, което да ни разсейва – само той, хората в залата и логиката зад думите му.

Тези десет техники в стила на презентиране на Брайън Трейси могат да се усвоят и прилагат от всеки, който поиска да ги използва. Както каза самият Брайън Трейси, всяко бизнес умение може да се научи, така че при желание тези 10 точки също могат не просто да служат за пример, а и да се усвоят.

Нямаше нищо случайно в точно този стил на презентиране, че той не е плод на спонтанно хрумване, а напротив – на внимателна подготовка, планиране, отчитане на всички детайли и ежедневна работа за усъвършенстване на всеки един от тях. Крайният резултат от всичко това обаче си струваше – един вълнуващ семинар на отлично професионално ниво!

Източник: https://www.novavizia.com/10-tehniki-za-prezentirane-ot-braian-treisi/

Изготвил: Маринела Стаменова