Правило 333 за ефективна презентация


Съществува едно полезно правило за изнасяне на ефективна презентация – “Правило 333”.

Правилото 333 гласи, че една презентация следва да се стреми към три неща.

3 цели

Всяка добра презентация следва да се стреми:

  • да изгради доверие;
  • да спечели слушателите;
  • да даде на аудиторията това, което тя очаква.

Това по същество са трите метода за убеждаване на Аристотел – етос, патос и логос.

3 етапа

Всяка добра презентация следва да има:

  • силно начало;
  • съдържателна част;
  • запомнящ се край.

3 послания (максимум)

Още в етапа на подготовка за презентацията е важно да се определят най-много три основни послания, които презентацията трябва да предаде на аудиторията.

Три послания, максимум.

В резюме

Правилото 333 е подходящо както за обикновени презентации, изказвания и експозета, така и за PowerPoint презентации и тяхната графична реализация.

Правилото 333 е просто, лесно за запомняне и съвсем логично. То подпомага посланията на презентацията да са по-фокусирани, по-стегнати и в резултат на това по-ефективни и успешни.

Източник: https://www.novavizia.com/praviloto-333-za-efektivna-prezentatsiya/

Изготвил: Маринела Стаменова