Споменавайте Ме, за да ви споменавам и Аз

Живеем във време, в което има изобилие от трудности и човек се фокусира върху тяхното разрешаване. Често в тези трудности човек има нужда да прибегне до религията, за да намери спокойствие, но повечето от нас забравят за Аллах, след като Той ни избави от нашите затруднения. Споменаването на Аллах е гарантиран път към успех и напредък, както на този свят, така и на отвъдния. За съжаление ние подценяваме това и се оправдаваме, че сега има прекалено много задачи и няма време за религия, добри дела и изпълняване на задълженията ни към Аллах.
Това е голяма грешка, която днес много хора допускат. Всеки чака подходящ момент или определена възраст, но малцина осъзнават, че най-подходящия момент за промяна и завръщане към Аллах е сега. Животът е прекалено кратък и пълен с несигурност, за да отлагаме толкова важни неща. Човек винаги трябва да споменава своя създател, който казва в Корана, че споменава тези, които споменават Него. Ето точния айет по темата в сура „Кравата“:

„И споменавайте Ме, за да ви споменавам и Аз, и благодарете Ми, и не Ме отхвърляйте!“ – сура „Кравата“, айет №152

Изключително важно е човек да споменава Аллах в добро, както и в лошо, защото ако си се уповавал на Него в лесните времена, то Той няма да те забрави в трудностите. Трябва да сме доволни от всички изпитания, добри и лоши, защото от всяко нещо учим уроци, които ще са ни от полза. Нека видим какво обещава Аллах на тези, които се стремят към Него и търсят Неговите награди и задоволство. Вижте какво ни казва Аллах в сура „Съюзените племена“

„За мюсюлманите и мюсюлманките, вярващите мъже и вярващите жени, набожните мъже и набожните жени, искрените мъже и искрените жени, търпеливите мъже и търпеливите жени, смирените мъже и смирените жени, мъжете, раздаващи милостиня, и жените, раздаващи милостиня, говеещите мъже и говеещите жени, и целомъдрените мъже и целомъдрените жени, и мъжете, често споменаващи Аллах, и споменаващите жени – Аллах е приготвил за тях опрощение и огромна отплата.“ – сура „Съюзените племена“, айет №35
„Онези, които вярват и сърцата им се успокояват при споменаването на Аллах. О, да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват. За онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има блаженство и прекрасно завръщане.“ – сура „Гърмът“ , айети №28-29

Виждаме от горните айети, че най-важно е човек да вярва, а когато вярва ще дойде споменаването на Аллах, както и добрите дела. Няма съмнение, че най-важно на този лъжовен свят е вярата, защото тя те крепи, дава ти сила и спокойствие. Благодарение на нея човек живее един достоен живот и според силите си се готви за трансфера в отвъдното.

Има хора, които не се интересуват от вяра и смятат, че всичко се е породило от само себе си. Те не вярват, че има създател и следват своите страсти, но такива хора никога няма да бъдат истински щастливи, защото щастието е нещо, което идва от Аллах. Видяхме какво Аллах ни казва за ползи от споменаването Му, а сега нека видим и каква е съдбата на тези, които не се сещат за Него. Ето какво казва Аллах в сура „Та ха“:

„А който се отдръпва от Моето напомняне, за него има живот в лишения и сляп ще го подкараме в Деня на възкресението.” – сура „Та ха“, айет №124

На Съдния ден ще бъде мрак, ужас и страх. Ние трябва да се подготвим за него, защото светлината са добрите дела, споменаването на Аллах, изпълняването на обета към Него. В гроба също ще бъде мрак и затова трябва сами да се погрижим за нашата светлина. Моля Аллах да ни напъти и да ни дари с разбиране на религията. Нека бъдем от тези, които няма да съжаляват и ще посрещнат смъртта с достойнство и надежда, че ще сме заслужили опрощението и великата награда на Всевишния!


Автор: Муса Гагъм


Източници:

http://islam.ru/en/content/story/remember-me-and-i-shall-remember-you
https://www.pinterest.com/pin/538391330427343474/
https://blog.islamiconlineuniversity.com/remember-me-ill-remember-you/
https://koranbg.com/sura.php?trans=tf2&sura=2