Предписано ви е говеенето, за да придобиете праведност


Остават малко повече от две седмици до свещения месец за мюсюлманите – Рамадан. Това е месец, в който човек трябва коренно да промени себе си и своите възгледи. През този месец вратите на Рая се отварят, а тези на Ада се затварят. Непокорните сатани биват оковани, а наградите за добрите дела многократно се увеличават. Всяка вечер от месец Рамадан Аллах освобождава хора от наказанието в огъня на Ада и ги дарява с райските градини. За съжаление обаче виждаме как в последните години хората подценяват важността на този месец и не спазват една от 5-те основи на Исляма, каквато е говеенето / постене / през месец Рамадан.

В тази статия ще разгледаме какви са ползите от говеенето, което ни е предписано и ще видим какво Аллах казва за това в Корана. Ще разгледаме и някои хадиси / предания / от времето на Мухаммед / мир нему /. В сура / глава / „Кравата” Аллах казва следното:


„О, вярващи, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за онези преди вас, за да се побоите – определени дни. А който от вас е болен или на път – да се издължи в други дни. А за които не могат – откуп: да нахранят човек в нужда. А който по своя воля стори благо, това е най-доброто за него. И да говеете е най-доброто за вас, ако знаете.”

„Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението. Който от вас стане свидетел на този месец, да говее през него, а който е болен или на път – да се издължи в други дни. Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни, а да завършите докрай определените дни, да възвеличите Аллах за онова, с което ви е напътил и да сте признателни.” – глава „Кравата”, айети 184-185.

Аллах казва, че целта от говеенето през Рамадан е човек да придобие „такуа” или праведност. Много може да си говорим за това, какво точно е праведност, но кой, освен Аллах може да ни каже най-точно значението на тази дума ? Нека видим какво ни разяснява Аллах за праведността и кои хора са такива:

„Праведността не е да обръщате лице на изток или на запад, праведността е у онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден, и в ангелите, и в Писанието, и в пророците, и раздава от своя имот, въпреки любовта си към него, на роднините и сираците, и на нуждаещите се, и на пътника [в неволя], и на просяците, и за освобождаване на робите, и отслужва молитвата, и дава милостинята закат; и у изпълняващите своя обет, когато са обещали, и у търпеливите в злочестие и беда, и във вихъра на битката. Те са искрените и те са богобоязливите.” – глава „Кравата” , айет – 177

Както само може да видите праведността не е лесна за постигане. Целта от говеенето през Рамадан е именно това качество, а то включва всичко, което Аллах описва в горния айет.

Месецът наближава и сега е времето за коренна промяна. Говеенето не е само гладуване и жадуване от изгрев до здрач. То е нещо, което трябва да отвори широко нашите очи, уши и най-вече сърца. Чрез него трябва да оценим всичко, с което Всевишния ни е дарил и така да станем праведни хора, които повеляват да се върши добро и се изправят срещу неправдата, която ни заобикаля. Сега е времето човек да се осъзнае и да тръгне по правия път, защото това ще е последен Рамадан за много хора, които няма да доживеят до следващия. Мухаммед / мир нему / казва, че ако хората осъзнаваха значението, наградите и важността на този месец, то щяха да искат цяла година да е Рамадан. Нека сега разгледаме някои хадиси / предания / от времето на Мухаммед / мир нему / , за да разберем повече за този свещен месец:

„Когато влезе месец Рамадан, вратите на Рая се отварят, портите на Ада са затворени и дяволите са оковани с вериги.” ( предадено от Ал-Бухари)

„Всяко действие, което прави един син на Адем / мир нему / трябва да се умножи - добро дело се умножава от 10 до 700 пъти. Аллах казва: С изключение на постите, които принадлежат на Мен, и Аз давам награда за тях, защото човек изоставя страстите си и храната си заради Моето задоволство.” ( предадено от Ал-Бухари)

„Има два случая на радост за един човек, който е постил: единият, когато разговява и другият, когато срещне своя Господ. „ ( предадено от Ал-Бухари)

„Постът е щит; така че, когато някой от вас пости, той не трябва нито да се отдаде на нецензурен език, нито да повишава глас в гняв. Ако някой го нападне или го обиди, нека каже: „Постя!“ (предадено от Муслим)

„Който говее през месец Рамадан с искрена вяра и се надява да постигне наградите на Аллах, тогава всичките му минали грехове ще бъдат простени.” (предадено от Ал-Бухари Муслим)

„Всеки, който пости един ден заради Аллах, Аллах ще го отдалечи от огъня на Ада на разстояние седемдесет години.” (предадено от Ал-Бухари и Муслим)

Наистина в този месец се крият изкючително много ползи, както за физическото здраве на човек, така и за духовната му страна. Доказано е, че говеенето през месец Рамадан има много ползи за човешкия организъм. Нека всички се възползваме от този месец така, както трябва и да завършим докрай определените дни. Да възвеличиме Аллах за онова, с което ни е напътил и да сме признателни.

Автор: Муса Гагъм

Източници:

https://www.youtube.com/watch?v=7BCyz0t-BMU
https://koranbg.com/sura.php?trans=tf2&sura=2
https://aboutislam.net/shariah/hadith/hadith-collections/15-hadiths-ramadan/3/