Пратеникът, който беше погълнат от кит


Едно от най-важните неща, които човек трябва да притежава е търпението. Често в състояние на афект, ние правим големи грешки, защото прибързваме с вземането на решения, вместо да потърпим и да изчакаме гневът да си отиде. В тази статия ще разгледаме историята на един от пратениците на Аллах / Бог /, който прави грешка и взема решение в изблик на гняв, което води до огромно изпитание от Всевишния към него.

Този пратеник се казва Юнус / Йона / и е бил изпратен на хората в град Нинеуа, столица на древната държава Асирия, която днес обхваща земи в Мала Азия, Египет и Месопотамия. Юнус / мир нему / отива в Нинеуа и започва да приканва хората да се откажат от лошите си постъпки, да се обърнат към Всевишния и да му служат предани Нему в религията. По това време градът бил покварено място, на което в Корана се казва, че живеели над 100 000 души. Хората в него изобщо не взели насериозно Юнус и отказали да го послушат.

Той ги предупреждавал, че трябва да се променят, защото в противен случай Аллах ще им изпрати болезнено мъчение. Населението отказва да го послуша, а това го изпълва с гняв и той на своя глава решава да ги напусне, без да е получил разрешение от Аллах. Мнозина от нас са правили такива грешки, за които на по-късен етап съжаляват и Юнус няма да е по-различен. Да, той е бил пратеник, но те също са правили грешки, защото Всевишния така ни е създал. Грешките ще ни съпътстват до края на живота ни, но най-важно е да си взимаме поука от тях и да не ги повтаряме.

Юнус решава да тръгне и се качва на кораб, но не след дълго изпитанието на Всевишния ще го връхлети с пълна силна. Океана започва да се бушува и екипажът е ударен от силна буря, която пробива техния кораб. Започват да изхвърлят провизии и багаж, за да намалят тежестта, но това не е достатъчно и решават, че ще трябва да изхвърлят зад борба и някои от пътниците. Хората от екипажа хвърлят жребии и загубилият ще бъде хвърлен в океана.

Два пъти се пада името на Юнус, но те отказват да го изхвърлят, защото бил праведен човек. Разбират се, че ако се падне трети път, то тогава няма да го пощадят. Хвърлят жребии трети път и отново се пада неговото име. Юнус скача от кораба, а отдолу го чака кит, който го поглъща. В стомаха на най-големия бозайник на земята, Юнус прекарва три дни и три нощи. Представете си какво му е било в стомаха на синия кит, който поглъща своята храна и тя се разлага вътре. Колкото и трудно да е било, той знае, че Аллах е с него, вижда и чува.

 Юнус осъзнава своята грешка и умолява Всевишния за спасение. За първи път в човешката история - човек отправя молитва от стомаха на кит, където е пълен мрак. Юнус не губи надежда, въпреки че се намира в 3 тъмнини, които са: тъмнината в стомаха на кита, тъмнината на океана и тъмнината на нощта. На много места в Свещения Коран, Аллах казва, че Той приема покаянието на всеки, който се покае.

Аллах приема покаянието и на своя пратеник и разказва неговата история в Корана, за да може ние да се поучим от нея. Всевишния заповядва на кита да изхвърли Юнус на брега на океана, където остава няколко дни, защото тялото му е деформирано след престоя в стомаха на кита. На брега Аллах сторва да поникне храст от вида на тиквата, с който Юнус се храни и се възстановява.

Юнус се прибира в Нинеуа и разбира, че всеки един човек от тези над сто хиляди са приели неговото послание и са повярвали в Аллах. Във времето, в което той е бил в стомаха на кита, Аллах изпраща своето наказание при тях във формата на буря, но те се сещат за предупрежденията на своя пратеник и приемат религията. Благодарение на това Аллах премахва тяхното предстоящо наказание и така народът на Юнус е единствения в човешката история, който до един приема религията.

 Нека сега видим какво ни казва Аллах в Свещения Коран за своя пратеник, който се отдава на гнева и плаща голяма цена за прибързаното си решение:

И Юнус бе от пратениците. Избяга той на натоварен кораб. И жребий хвърлиха, и той бе от губещите. И го глътна китът, и заслужи порицание. И ако не бе от възхваляващите, щеше да прекара в корема му до Деня, когато ще бъдат те възкресени. Но го изхвърлихме изтощен на голия бряг. И сторихме над него да израсне храст [с широки листа] от вида на тиквата. И го изпратихме при сто хиляди души, дори повече. И повярваха те, и ги оставихме да се наслаждават до време. - Ас-Саффат 139:48

Нима имаше друго селище, което да е повярвало и да му е донесла полза неговата вяра, освен народа на Юнус? Щом повярваха, снехме от тях позорното мъчение в земния живот и им дадохме да се наслаждават до време. – Юнус 98

И [спомени Юнус –] човека в кита, който отиде разгневен и мислеше, че Ние не ще го притесним. И извика в тъмнините [в корема на кита]: “Няма друг бог освен Теб! Всечист си Ти! Наистина бях несправедлив. И му откликнахме Ние, и го спасихме от скръбта. Така спасяваме вярващите. – Пророците 87:88

Изтърпи до присъдата на своя Господ и не бъди като човека в кита, който зовеше, изпълнен със скръб! Ако не бе го достигнала милост от неговия Господ, щеше да е изхвърлен на голия бряг с упрек. Но неговият Господ го пречисти и го стори праведник. – Калемът 48:50

Какво може да научим от историята на този пратеник ? Изводите са много, но най-важно е да проявяваме търпение в момент на трудности. В момента има много трудности в нашето ежедневие и ние трябва да се обърнем към Всевишния, защото само Той може да ги премахне от нас. Виждаме в горните айети / стихове / от Корана как Аллах ни казва да не бъдем като Юнус, който не проявява търпение, а след това Го зове изпъленен със скръб. Винаги се уповавайте на Всевишния и знайте, че Той ще ни отреди изход от всяка ситуация, ако ние разчитаме на Него и сме искрени.

Автор: Муса Гагъ

Източници:

https://koranbg.com/index.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Yunus_(surah)

https://en.wikipedia.org/wiki/Jonah

https://www.al-islam.org/stories-prophets/prophet-yunus

https://archive.islamonline.net/?p=6002

https://www.youtube.com/watch?v=5FjPkkR8Nxw