Колко близо е Съдният ден ?

Една от основите на вярата в Исляма е човек да вярва в Съдният ден. Това е ден, в който всички хора ще се изправят пред Аллах, за да отговарят за своите дела и да получат награди или наказания. Всички знаем, че хората вършещи добро ще са сред тези, които ще влязат в Дженнета, а на лошите мястото им е огънят. Днес съм избрал да разгледаме денят на страшния съд, в който човек ще е готов да направи всичко, за да се спаси от наказанието на Аллах.

На този ден Аллах ще бъде ядосан както никога преди и ще се смили само над тези, които са следвали Неговите разпоредби. Виждаме в днешно време как всичко е с главата надолу в световен мащаб и липсва каквато и да било справедливост. Лъжците, крадците и убийците са на почит, а добрите хора, които опитват да направят някаква промяна търпят обиди, критики и дори ги смятат за луди. Виждайки всичко това на вярващите хора трябва да им светне една червена лампа и да им подскаже, че наистина се приближаваме устремено към денят на равносметката.

 

Човек живее с надежди и прави дългосрочни планове, а дори не знае дали ще е жив на следващия ден. Много от нас смятат, че Съдния ден е нещо далечно, което ще се случи след хиляди години, но друго ни казва Аллах в сура „Звездата”, където в последните айети говори за Съдния ден и го нарича „Близкият час”. Нека видим какво точно ни казва Аллах:

 

 

„Близкият Час наближава. Никой освен Аллах не ще го разкрие. Нима на тази вест се чудите и се смеете, а не плачете, и нехайно се забавлявате? Сведете чела до земята в суджуд пред Аллах и на Него служете!” 53:57-62

 

 

Един от големите признаци за наближаването на Съдния ден е смъртта на последния пратеник – Мухаммед С.А.В., който е починал преди 1400 години. Това трябва да ни покаже, че наистина този час е много близо. Живеем в забързано ежедневие и виждаме как времето минава неусетно, което също е един от признаците за настъпването на този тежък ден. Нека видим сега някои хадиси, в които се говори за малките признаци за часът:

 

 

 1. Знанието ще изчезне и ще се появи невежиството.
  2. Книгите ще станат широко разпространени, но религиозното знание ще е малко.
  3. Прелюбодеянието и развратът ще се разпространят много.
  4. Развратът ще се разпространи сред мюсюлманските водачи
  5. Прелюбодеянията и развратът ще се извършват на открито.
  6. Употребата на алкохол ще бъде широко разпространена.
  7. Жените ще бъдат повече от мъжете.
  8. Убийствата ще зачестят.
  9. Народите ще тръгнат срещу мюсюлманите като изгладнели хора, запътили се към маса, пълна с храна. Това ще стане, когато мюсюлманите ще са многобройни, но ще са като „морската пяна” / разединени /.
  10. Хора ще бият други хора с камшици, подобни на волски опашки.
  11. Децата ще бъдат изпълнени с ярост.
  12. Децата ще бъдат противни.
  13. Жените ще заговорничат.
  14. Дъждът ще изгаря, т.е. ще бъде киселинен.
  15. Извънбрачните деца ще бъдат широко разпространени.
 2. Доверието ще стане средство за придобиване на облаги.
  17. Приходите ще бъдат разпределяни само между богатите без да се помага на бедните.
  18. Плащането на зекят ще стане тежест, скъперничеството широко ще се разпространи, а милостиня (садака) ще се дава без желание.
  19. Скъперничеството ще превземе сърцата на хората.
  20. Внезапната смърт ще зачести.
  21. Ще има хора, които ще са братя публично, но тайно ще са врагове
  22. Мъжът ще започне да се подчинява на съпругата си, а не на майка си; мъжът ще започне да се отнася приветливо с приятеля си, а ще отбягва баща си.
  23. В джамиите ще започнат да се повишават гласовете.
  24. Хората ще ходят по пазарите с открити бедра.
  25. Големи разстояния ще бъдат изминавани за малко време.
  26. Иракчаните няма да получават храна и пари заради потисничеството на ромеите.
  27. Хората ще летят между земята и облаците.
  28. Във всеки дом ще навлезе изпитание.
  29. Водачът на даден народ ще бъде най-лошият от тях.
  30. Водачите на народите ще бъдат угнетители.
  31. Хората ще уважават даден човек, защото ще ги е страх от злото, което той може да им причини.
  32. Мъжете ще започнат да носят коприна.
  33. Певиците и музикалните инструменти широко ще се разпространят.
  34. Певците ще станат често срещани.
  35. Хората ще танцуват късно през нощта.
  36. Последните от уммета ще започнат да проклинат първите.
  37. Хората ще твърдят, че следват Корана, но ще отхвърлят хадисите и суннета.
  38. Хората ще вярват в звездите.
  39. Хората ще отхвърлят съдбата.
  40. Времето ще тече бързо.
  41. Добрите дела ще намалеят.
  42. Черна мъгла ще се появи над градовете, заради злините, вършени от хората в тях.
  43. Хората ще упражняват занаятите си, но ще има много малко хора, на които може да се има доверие.
  44. Богатството ще се увеличи дотолкова, че ако на човек му дадат 10 000, той няма да бъде доволен.
  45. Човек ще мине покрай гроб и ще пожелае той да е в него.
  46. Земетресенията ще се увеличат.
  47. Ще има опити пустините да бъдат раззеленени.
  48. Ще се появят 30 лъжепророци.
  49. Жените ще бъдат голи, въпреки че са облечени. Тези жени ще бъдат отклонени и те ще отклонят други.
  50. Константинопол ще бъде завладян от мюсюлманите.
  51. Индия ще бъде завладяна от мюсюлманите преди идването на Иса ибн Марйам (алейхисселям).
  52. Хората ще започнат да се надпреварват в строежа на високи сгради.
  53. Ще има специален поздрав за именитите хора. (Ахмад)
  54. Река Ефрат ще разкрие съкровище. Пратеникът на Аллах (саллаллаху алейхи уа саллам) е предупредил онези, които живеят тогава да не взимат от това съкровище.
  55. Две големи групи, следващи едно и също религиозно учение, ще воюват помежду си и ще има много жертви и щети.
  56. Диви животни ще могат да говорят с хората.
  57. Мъж ще напусне дома си и бедрото му ще му казва какво се случва там.
  58. На честния човек няма да се вярва, а на лъжеца ще се вярва.
  59. Лъжесвидетелстването ще се разпространи широко.
  60. Мъжете ще спят с мъже, а жените – с жени, т.е. ще се разпространи хомосексуализмът.
  61. Търговията ще се разпространи дотолкова, че жената ще бъде принудена да помага на съпруга си в работата.
  62. Жена ще започне да работи, заради любовта й към този свят.
  63. Високомерието ще се увеличи.
  64. Роднинските връзки ще се прекъснат.
  65. Ще има много жени, които ще са в родилна възраст, но няма да могат да родят.
  66. Ще има изобилие от храна, но в по-голямата част от нея няма да има барака.
  67. Хората ще отказват, когато им се предложи храна.
  68. Мъжете ще заприличат на жени, а жените ще заприличат на мъже.

 

 

Почти всички от горните признаци са вече отминали и чакаме големите, а за тях Мухаммед С.А.В казва, че ще следват едно след друго така, както мъниста падат от скъсана огърлица. Разбира се, този ден е неизбежен и ще се случи, но ние не трябва да се скрием и да го чакаме, без да вършим нашия дял и от този свят. Денят ще дойде и ние трябва да се запасим с добри дела, за да имаме сигурност, когато застанем пред Всевишния.

 

Мухаммед С.А.В. казва в хадис, че ако имаме фиданка в ръка и видим, че Съдния ден идва, то ние трябва да я засадим. Този хадис трябва да ни покаже важността на добрите дела, дори когато виждаме, че краят е близо. За съжаление днес ние не правим достатъчно добро и даже пречим на тези, които се опитват да правят нещо в полза на обществото, без да имат каквито и да било облаги. На Съдния ден хората ще съжаляват, че не са правили достатъчно добри дела за отвъдия живот, който е вечен. Вижте какво казва Аллах в сура „Зората”:

 

„Ала не! Когато земята бъде стрита на прах и твоят Господ дойде с подредените в редици ангели, и Адът бъде докаран в този Ден, човекът ще си спомни тогава, ала защо ще му е спомнянето? Ще казва: “О, да бях сторил отнапред добрини заради своя [отвъден] живот!” В този Ден никой друг не ще измъчва, както Той измъчва, и никой друг не ще оковава, както Той оковава.” 89:21-26

 

Наистина тази тема е плашеща, но нека се плашим сега, за да не ни е страх, когато часът настъпи. От нашите дела зависи колко бързо Аллах ще пожелае да настъпи денят на равносметката. Ако ние вършим добро и се променим към добро, то Аллах ще ни даде отсрочка и ще ни дари с безмерна награда. Доста са хората, които говорят, че Аллах е нехаен към онова, което престъпниците вършат, но това е далеч от истината. В сура „Ибрахим” Аллах казва следното:

 

 

„ И не мисли [о, Мухаммад], че Аллах е нехаен към онова, което угнетителите вършат! Той само ги забавя за Деня, в който погледите ще се вцепенят забързани, вдигнали глави - погледът им е неподвижен, а сърцата им са пусти. И предупреди хората за Деня, в който ще дойде при тях мъчението! Тогава угнетителите ще кажат: “Господи наш, забави ни за кратък срок, та да отвърнем на Твоя зов и да последваме пратениците.” Нима и по-рано не се клехте, че не ще има край за вас?” 14:42-44

 

Нека бъдем от тези, които размишляват, вършат добро и се надяват на опрощение и награда, защото в противен случаи ще сме от губещите. Всички хора са губещи, освен една група, за която Аллах споменава в сура „Следобедът”:

 

„Кълна се в следобеда - човекът е в загуба, освен онези, които вярват и вършат праведни дела, и взаимно се наставляват за истината, и взаимно се наставляват за търпението.” 103:1-3

 

Съдният ден наистина е много близо и всеки вярващ човек го усеща. Ако не сте съгласни, то тогава вижте неговите признаци, а след това вижте какво се случва в нашето общество, държава и в световен мащаб. Моля Аллах да ни дари с разбиране и да ни отреди да сме от тези, които вярват, вършат праведни дела и се наставляват за истината и търпението.

Това е групата от хора, която ще спечели, както на този, така и на отвъдния. Знайте, че дори и да не станем свидетели на големите признаци на Съдния ден, то без съмнение ще срещнем възмездие, когато ангелът на смъртта дойде за нас. Нека вършим добро сега, за да не съжаляваме в отвъдното, където разкаянията няма да помогнат.

 

Автор: Муса Гагъм

Източници:

 

https://koranbg.com/sura.php?trans=tf1&sura=103

http://islambulgaria.blogspot.com/p/blog-page_972.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Last_Judgment#Islam