Кои са рабите на Всемилостивия?


Често вярващите хора, които се стараят да вършат добро и да вървят по правия път биват приемани с насмешка от другите и започват да се чудят дали наистина си струва да продължават напред , въпреки критиките и подигравките. Няма как да очакваме от невежи хора да оценяват нашите усилия и добри дела, защото често завистта играе роля и човек винаги трябва да твори добро и да очаква награда само от Аллах и никога от хората.

Днешната епоха е тази на лицемерите и хамелеоните и трудно може да разбереш кои са истинските хора и рабите на Всемилостивия. Виждаме как човек е един, когато има някакви облаги и съвсем друг, след като вече не сме му нужни. Има много двуличие и сред духовниците, които би трябвало да ни помагат и да ни приближават към Всевишния, но всъщност с делата си ни карат да се отвращаваме и ни отдалечават.

Днес ще се опитаме да разберем кои са истинските раби на Аллах и какви качества трябва да има човек, за да влезе в тази графа. Ако попитате хората, то те ще ви изброяват множество добродетели, които трябва да имаш, за да се наречеш истински раб. Това е сериозен въпрос  и отговор може да намерим само от Свещения Коран, където Аллах точно и ясно описва своите раби. Нека видим в айетите / стиховете / от сура / глава / Разграничаването какво ни казва Аллах за неговите раби, които се стремят към доброто и заслужават това високо звание:

 

Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кротост и ако невежите им отправят думи, казват: “Мир!” [и отминават]; и които прекарват нощта, като свеждат чела в суджуд и се възправят пред своя Господ; и които казват: “Господи, отклони от нас мъчението на Ада! Неотменимо е неговото мъчение.” И колко лош е той за обиталище и пребивание! И които ако харчат, нито прахосват, нито скъперничат, а са по средата на това.

И които не зоват друг бог заедно с Аллах, и не отнемат живот - Аллах е възбранил това, освен по право, - и не прелюбодействат. А който върши това, ще срещне възмездие. В Деня на възкресението ще бъде удвоено за него мъчението, в което унизен ще пребивава вечно, освен онзи, който се е покаял и повярвал, и вършил праведни дела. На такива Аллах ще подмени злините с добрини. Аллах е опрощаващ, милосърден.

А който се е покаял и вършил праведни дела, той се връща към Аллах с прието покаяние. И които не свидетелстват с измама, и ако минат край празнословие, отминават достойно; и които, ако им се напомнят знаменията на техния Господ, не остават пред тях глухи и слепи; и които казват: “Господи наш, дари ни със съпруги и потомци - радост за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите!” на тези ще се въздаде най-издигнатото място в Рая, защото са търпели, и там ще бъдат посрещнати с поздрав и мир. В него ще пребивават вечно. И колко прекрасно е то за обиталище и пребиваване! - 25. Ал-Фуркан / 63:76 /

 

От по-горното може да разберем, че истински вярващи не трябва да обиждат и да се възгордяват пред другите, а да бъдат смирени и да не отвръщат на злината със злина. Разбира се, няма как да стане и без молитвата, защото тя е връзката между човека и неговия създател. Тук в тази сура Аллах ни поучава, че не трябва да бъдем скъперници, нито хора, които харчат без мярка, а да намерим баланс и да сме по средата. Задължително условие е също да не се молим на друг, освен на Аллах, както и да не отнемаме човешки живот.

Не трябва да се извършва прелюбодеяние, защото това е злочест път и човек определено ще си плати, ако продължи да го прави и не се покае. В тази сура Аллах отново набляга на своята милост и заявява, че може да опрости всичко, но условието е човек да се покае и да се поправи. За да бъдеш раб на Аллах, не трябва да лъжесвидетелстваш, а винаги да отстояваш истината. И тук нашия създател набляга на търпението и обещава на търпеливите най-високите степени в Рая.

Наистина всички наши дела са според намеренията ни и нашите усилия към доброто ще бъдат наградени. Аллах обича тези, които вършат добро и ние винаги трябва да се стремим да сме от тях. Добрите дела заличават лошите и са светлина в гроба, както и на Съдния ден. Бъдете добри с хората, животните и всичко, което ви заобикаля, защото денят на равносметката е близо и всяка една секунда ни приближава към неизбежното, което е смъртта. Аллах никога няма да разочарова тези, които вършат добро заради Него и разчитат само на Него. Вършете добро и ще станете от рабите на Всемилостивия, а Той ще ви дари с най-високите степени, където ви очаква безмерна награда.

Автор: Муса Гагъм

 Източници:

https://koranbg.com/sura.php?trans=tf1&sura=25