Карун- управникът, който предаваше своя народ


Две от най-големите изпитания, които могат да застигнат човека са богатството и властта. В днешно време виждаме как хора, които сме смятали за добри и праведни претърпяват пълна промяна, след като се докопат до власт, а след това и до пари. Ние трябва да познаваме историята и да се интересуваме от нея, защото там може да видим грешките, които са правили някои народи и да се поучим от тях.

Историята често се повтаря и виждаме как хората вървят стъпка по стъпка след тираните, които са сеели развала в миналото, а краят им е бил трагичен. За съжаление ние не си взимаме поука от тях, а така пропускаме шанс за промяна и подобряване на нашето положение. Днес ще разгледаме историята на един човек, който първоначално е бил праведен, но след това Аллах го изпитва с пари и власт и той започва да се мисли за всемогъщ.

Този човек се казва Карун и е живял по времето на пратеникът Муса  (Моисей) / мир нему. Карун е бил от Бани Исраил /синовете на Исраел – евреите /, които са били роби на фараона в Египет.  Според различни източници Карун е бил роднина на Муса, но отказва да приеме неговите послания и го отхвърля като пратеник на Всевишния. Карун става един от съветниците на фараона, който се притеснява, че робите може да вдигнат бунт срещу него.

Карун става доносник на фараона и буквално предава всеки, който се осмели да се опълчи или дори да обели дума срещу властта. Това му носи много, много богатства и той имал огромни трезори, в които ги съхранявал. Ключовете, с  които Карун заключвал тези трезори били толкова големи, че трябвало групи здрави мъже да ги носят и те едвам се справяли с тежестта им. Представете си само какво има в трезорите, ако ключовете са били толкова огромни.

Разбира се, имало много хора, които завиждали на Карун и искали да имат богатство като неговото, но имало и такива, които го предупреждавали, че трябва да използва богатството си, за да прави добро. Обществото било разделено на две групи, като едната копнеела за богатство като неговото, а другата го наставлявала , че трябва да го харчи за добро и чрез тези пари да търси задоволството на Аллах. Когато обаче един човек има власт и пари, то често той започва да се мисли за божество и нито чува, нито вижда истината.

Карун се възгордява и отхвърля съветите на хората. Той започва да говори, че всичкото богатство сам го е спечелил благодарение на своя ум и усилия. С тези свои слова Карун ядосва Аллах, защото отхвърля неговата благодат. Аллах дава препитание на всеки и в това има изпитание. Не трябва да забравяме, че Той е Всесилен и за секунда може да ни отнеме всичко. Карун прекрачва границите на Аллах и Той решава да му покаже неговата сила. Всевишния кара земята да се отвори и да погълне Карун и цялото му богатство и няма кой да го защити, нито той сам успява да се защити от наказанието на Аллах.

На сутринта хората виждат това, което се е случило с него и тези, които до вчера мечтаеха да са на негово място се разкайват за думите си и разбират, че Аллах дава богатство на когото пожелае и Той е Този, Който го намалява за когото пожелае. Нека сега да погледнем историята на Карун през айетите / стиховете / в Свещения Коран и това, което Аллах ни казва за него:

Карун бе от народа на Муса и ги потискаше. Но Ние му дадохме от съкровищата толкова, че група силни мъже едвам носеха ключовете му.

Неговият народ му рече: “Не ликувай! Аллах не обича ликуващите [заради богатство]. И чрез онова, което Аллах ти е дал, се стреми към отвъдния дом, и не забравяй своя дял от земния живот, и върши добро, както Аллах ти е сторил добро! И не се стреми към развала по земята! Аллах не обича сеещите развала.”

Рече: “Всичко това ми бе дадено само заради моето знание.” А не знаеше ли той, че Аллах погуби от поколенията преди него и по-силни, и по-богати? И не ще бъдат разпитвани престъпниците за греховете им. И се показваше той пред своя народ с разкоша си. Онези, които желаеха земния живот, казваха: “О, да имахме и ние същото, което е дадено на Карун! Той има щастлива съдба.”

А дарените със знанието казваха: “Горко ви! Най-доброто е наградата на Аллах за онзи, който вярва и върши праведни дела. Но ще я получат само търпеливите.” И сторихме земята да погълне него и дома му. И нито имаше кой да го защити от Аллах, нито можеше сам да се защити.

А на сутринта онези, които довчера мечтаеха да бъдат на негово място, казаха: “Ах, наистина Аллах разпростира препитанието за когото пожелае от Своите раби и Той го свива. Ако Аллах не бе ни пощадил, би сторил [земята] и нас да погълне. Ах, неверниците никога не сполучват!” Ще отредим Отвъдния дом за онези, които нито искат да се възгордяват на земята, нито да рушат. Краят принадлежи на богобоязливите.  - 28. Ал-Касас, айети 76:83

 

Наистина поучителна история, от която може да си вземем много бележки. За съжаление днес виждаме много хора, които вървят устремено по стъпките на Карун и ние ще се надяваме, че те ще се поучат от него и ще се променят, защото сеещите развала никога няма да сполучат. Властта и парите са голямо изпитание и средства, чрез които човек трябва да се стреми към добрите дела. Аллах не случайно споменава историите на много от предишните народи, за да може ние днес да си вземем поука от тях, но ще се поучат само разумните. Аллах отрежда покварата на тези, които не разсъждават. Трябва да помним, че нашето пребиваване тук е временно и много кратко, а накрая ще останем само с делата, които сме вършили на земята.

Автор: Муса Гагъм

Източници:

https://koranbg.com/sura.php?trans=tf2&sura=28

https://aboutislam.net/reading-islam/understanding-islam/the-story-of-qarun-kurah-in-the-quran/

http://en.wikishia.net/view/Qarun