Какво ще се случи на Съдния ден


Съдният ден определено е нещо, което интересува всички вярващи хора. Ние знаем, че всяко начало има своя край и Съдния ден ще е край на светът такъв, какъвто го познаваме днес. В тази статия ще разгледаме това, което предстои за човечеството, защото то наистина е ужасно и ние трябва да сме готови за него. За съжаление много от нас се подлъгват по земния живот и не вярват, че има отвъден живот, както и съден ден. Това обаче е голямо заблуждение и ако някой си мисли, че няма да отговаря за делата си, то тогава трябва да се събуди, преди да се озове в гроба и други да го събудят. В свещения Коран Аллах ни казва, че всяко едно дело без значение дали е малко или голямо се записва от меляикета / ангели / , които са постоянно с нас. Тези ангели са писарите ел-Кирам ел-Кятибин и стоят отдясно и отляво на всеки човек. Нека видим какво ни казва Аллах за тях в сури „Гърмът“ и „Разкъсването“:

„[Ангели] следят всеки и отпред, и отзад. Пазят го по повелята на Аллах.“ 13:11
„Но има над вас надзиратели благородни, записващи. Знаят какво вършите.“ 82:11-12

От горните айети / стихове / разбираме, че всяко нещо се записва и ние без съмнение ще бъдем наградени или наказани за делата си. Тези награди или наказания ни очакват в денят на равносметката, когато Аллах ще дойде с Неговите ангели и великият съд ще започне. Често ние забравяме, че всяка обида, клевета, лош поглед, ощетяване и всякакви злини ще останат безнаказани, но това не е истина. Аллах е справедлив и няма да ни остави просто така, защото Той ни е казал, че този живот е изпит и от нас зависи оценката, която ще получим. Видяхме, че всички наши действия не се губят и именно на съдния ден ще отговаряме за тях. Какво обаче е съдния ден и какво ще се случи, когато той настъпи ? Нека видим в няколко сури как Аллах ни описва ужасът, който ще съпътства нашата равносметка:

„Когато небето се разкъса и когато планетите се разпръснат, и когато моретата бъдат отприщени, и когато гробовете бъдат преобърнати, ще узнае всяка душа какво е направила преди и какво е оставила.“ 82:1-5

„Праведниците ще са в блаженство, а разпътниците ще са в Огън. Ще горят там в Съдния ден и не ще избягат от него. Но откъде да знаеш ти какво е Съдният ден? И пак – откъде да знаеш ти какво е Съдният ден? – Денят, в който никой не ще има власт за никого в нищо – повелята в този Ден принадлежи на Аллах.“ 82:13-19

„И когато Грохотът настъпи, в Деня, когато мъжът избяга от брат си и от майка си, и от баща си, и от жена си, и от децата си –всеки от тях в този Ден ще е зает с дело, което ще го поглъща. Едни лица в този Ден ще бъдат сияещи, засмени, възрадвани, а по други в този Ден ще има прах, ще ги покрива чернилка.“ 80:33-41

„Бедствието! Какво е Бедствието? И откъде да знаеш ти какво е Бедствието? – Деня, в който хората ще станат като пръснати пеперуди и планините ще станат като разпокъсана вълна... Онзи, чиито везни натежат, ще има живот в доволство, а онзи, чиито везни олекнат, завръщането му е бездна. А откъде да знаеш ти какво е тя? – Пламтящ огън.“ 101:1-11

„Ала човек упорства в греха си и пита: “Кога е Денят на възкресението?” Тогава, когато погледът се заслепи и луната се затъмни, и слънцето, и луната се слеят, човекът ще каже в този Ден: “Накъде да се бяга?”Ала не! Няма убежище. При твоя Господ в този Ден е местопребиваването. Човекът в този Ден ще бъде известéн за ранните си дела и за късните. Да, човекът сам за себе си ще е свидетел, дори да дава извинения.“ 75:5-15

Сигурен съм, че от горните сури придобихме представа за тежестта на този ден, в който всеки сам ще се изправи пред Аллах и ще отговаря за всички свои дела, без значение дали ги е вършил на младини или старини. Знаем, че няма да има човек, който ще влезе в Дженнета само с делата, които е вършил, защото колкото и добри дела да има човек, ще има нужда и от милостта на Всевишния.
Постигането на тази милост не е лесна задача и именно чрез нашите дела трябва цял живот да се стремим към нея. Аллах иска да ни опрости и да се смили над нас, но ние също трябва да го пожелаем – не на думи, а на дела. Трябва много да внимаваме с това, което вършим на този свят, защото делата запълват нашите книги, които на съдния ден ще намерим разтворени и вътре ще пише всяко извършено от нас дело. Разбираме за това в „Нощното възнесение“, където Аллах казва:

,,И привързахме делата на всеки човек за шията му. И в къяметския ден ще му извадим книга, която той ще намери разтворена: ,,Чети своята книга! Достатъчен си днес да направиш равносметка за себе си“ 17: 13–14).

Точно заради това е нужно да се съобразяваме с делата, защото извиненията, които си измисляме на този свят – няма да важат на ахирета. Съдния ден ще бъде дълъг 50 000 години и ще са сполучили тези, които са под сянката на Всевишния. Останалите хора ще бъдат изложени на слънцето, което в този ден ще бъде приближено и някои ще са в пот до глезените, други до кръста, а трети ще се давят в своята пот. Мнозина се заблуждават, че ще им се размине на съдния ден, но там съдията ще бъде Аллах, Който е най-справедливият съдник. Хората ще са готови да пожертват всичко, за да се спасят от огъня на Джехеннема, но спасението е само за тези, които вършат добро и не се стремят да рушат по земята. Нека видим в сура „Земетръсът“ какво ни казва Аллах за съдния ден и делата, които вършим:
„Когато земята бъде разтърсена в трус и земята изхвърли своите товари, и човек рече: “Какво й е?”, в този Ден тя ще разкаже своите вести, защото твоят Господ й е внушил. В този Ден хората ще излязат на групи, за да им бъдат показани техните дела. Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види. И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.“ 99:1-8

Виждаме от горната сура, че няма малко добро дело, както и няма малко зло. Всичко се води стриктно от достоверни ангели, които нищо не пропускат. Когато решим да правим нещо добро или лошо, то винаги трябва да се сещаме за горните айети, за да сме мотивирани в добрите дела, или да се страхуваме и да изоставим лошите постъпки. Ужасно нещо е съдния ден и Аллах до потвърждава в началото на сура „Поклонението хадж“, където казва:

„О, хора, бойте се от своя Господ! Сътресението в Часа е нещо ужасно. В Деня, когато ще го видите, всяка кърмачка ще забрави своето кърмаче и всяка бременна ще роди преждевременно, и ще видиш хората опиянени. Но не са опиянени те, ала мъчението на Аллах е сурово.“ 22:1-2

Ще завърша статията с една от най-силните сцени, които ще се случат на съдния ден. В сура „Зората“ Аллах отново описва денят, в който Той ще дойде с Неговите ангели и Адът ще бъде докаран. В този ден всеки ще си спомни, но това няма да му е от полза. Човек ще започне да съжалява, че не е направил достатъчно добро за истинския живот, който е след смъртта. Нека видим:

„Ала не! Когато земята бъде стрита на прах и твоят Господ дойде с подредените в редици ангели, и Адът бъде докаран в този Ден, човекът ще си спомни тогава, ала защо ще му е спомнянето? Ще казва: “О, да бях сторил отнапред добрини заради своя [отвъден] живот!” В този Ден никой друг не ще измъчва, както Той измъчва, и никой друг не ще оковава, както Той оковава. О, душа успокоена, завърни се при своя Господ доволстваща, заслужила благосклонност! Влез сред Моите раби, влез в Моя Рай!“ 89:21-30

Една от основите на вярата в Исляма е да вярваме в съдния ден. Виждаме, че Аллах на много места в свещения Коран споменава този тежък за човечеството ден, в който всеки сам ще дойде, за да защити себе си. Аллах обещава сигурност и спасение за вършещите добрини и ние трябва да се стремим да сме от тях. Помнете, че нищо не се губи пред Аллах и ние ще видим какво сме вършили. Няма съмнение, че ние на Аллах принадлежим и при Него ще се завърнем. Моля Всевишният Аллах да отреди на всеки един от нас да чуе последните айети на сура „Зората“, в които Той кани рабите си в Своя Дженнет.

Автор: Муса Гагъм

Източници:

https://www.whyislam.org/on-faith/belief-in-judgement-day/
https://www.al-islam.org/resurrection-maad-quran-ayatullah-ibrahim-amini/judgment-day-quran
https://koranbg.com/sura.php?trans=tf2&sura=89
https://en.wikipedia.org/wiki/Qiyamah