Какво е смъртта?

Безспорно една от най-големите мистерии на този свят е смъртта. Тя е най-сигурното нещо в живота и с всяка изминала секунда ние се приближаваме към нея, колкото и да не го искаме. Мнозина са се опитвали да надхитрят смъртта в миналото, но никой не е успял да го направи. Виждаме как и днес се харчат милиони в търсене на безсмъртие, но въпреки напреднали технологии учените удрят на камък. Никой не може с точност да каже какво точно представлява смъртта, какво е чувството и какво се случва по време на този процес, както и след него.
Има обаче едно място, на което може да разберем какво всъщност е смъртта, какво е значението й, както и какво се случва когато тя дойде за нас. В тази статия ще разгледаме този интересен процес, който вълнува всички нас и в същото време ни плаши, защото е обвит в мистерии. Всички знаем, че притежаваме физическа и духовна част. Самата смърт е процес, при който душата напуска физическото тяло и започва своето пътуваме към един съвсем различен свят от този, който познаваме. Душата е този живец, който поддържа човек и когато тя напусне тялото настъпва смъртта. Хората в миналото също са се интересували от това , какво представлява този дух, който напуска тялото и настъпва смърт. Именно за това Аллах разкрива в сура „Нощното възнесение“ следния айет:

„И те питат за духа. Кажи: “Духът е от делото на моя Господ и ви е дадено само малко от знанието.”- 17:85

Човек е изпратен на този свят, за да бъде изпитан и неговия изпит приключва, след като настъпи смъртта. Всяко едно нещо, което се случва е изпит, без значение дали то е лошо или добро, защото и двете са изпитание. Всевишния потвърждава в Корана, че никой не е безсмъртен, освен самият създател. Ето какво казва Той в сури „Родът на Имран и „Пророците“:

„Всеки човек ще вкуси смъртта и вашите награди напълно ще ви се изплатят в Деня на възкресението. Който бъде отдалечен от Огъня и бъде въведен в Рая, той ще сполучи. А земният живот е само измамна наслада.“ – 3:185
„Всеки човек ще вкуси смъртта. И ви изпитваме със злото, но и в доброто има изпитание, и при Нас ще бъдете върнати.“ – 21:35

Смъртта е трансфер от този свят към отвъдния и всеки ще получи различно посрещане. Това посрещане зависи от делата, които човек е вършил на този свят. Няма как вярващите и добри хора да бъдат посрещнати еднакво с тези, които не вярват и не спират да вършат злини по земното кълбо.
Често лекари дават прогнози за това колко ще продължи живота на пациент, който е неизлечимо болен или в много тежко състояние. Понякога те налучкват, но истината е, че никой не знае къде и кога ще го свари смъртта. В сура „Лукман“ Аллах казва следното:

„И никой не знае какво ще придобие утре, и никой не знае къде ще умре. Аллах е всезнаещ, сведущ.“

Има хора, които не искат да приемат тази реалност, но това е без значение, защото всички ние сме възложени на ангелът на смъртта, който отговаря за прибирането на душите и се явява на тези, които ще умрат. Разбираме за това в сура „Поклонът“, където Аллах казва:

„Кажи: “Ще ви прибере душите Ангелът на смъртта, комуто сте възложени. После към своя Господ ще бъдете върнати. Ако видиш как престъпниците свеждат глави пред своя Господ: “Господи наш, видяхме и чухме! Върни ни, за да сторим праведни дела! Ние вече сме убедени.”– 32: 11-12

Определено тези, които днес са слепи и глухи за предупрежденията и напътствията на Всевишния ще съжаляват. Виждаме как Аллах описва положението на тези, които вършат злини. Те ще бъдат с наведени глави и ще Го умоляват да ги върне, но вече ще бъде твърде късно. Няма бягство от смъртта и тя не дискриминира хората. Ангелът не се интересува от богатство, власт, възраст и не се страхува от хората. Той просто идва, за да изпълни повелята на Аллах и ако сте в неговия списък, то определено ще ви прибере. В сура „Жените“ Аллах казва:

„Където и да сте, смъртта ще ви догони, дори да сте във въздигнати кули.“ 4:78

Бягство няма и единственото, което може да направим е да се подготвим за нея. Напускането на този свят не е лесен процес и има своята агония. Преди да настъпи смъртта има предсмъртна агония, която дори Мухаммед с.а.с е изпитал. За тази агония разбираме и в сура „Каф“, в която Аллах казва:

„И смъртната агония ще донесе истината: “Това е, което си избягвал.” 50:19

Цял живот човек отрича своя създател и упорства в своята заблуда, но смъртта ще донесе истината.
Всеки от нас ще види обещаното от Аллах и ще види неговите ангели, след като те дойдат за него. Аллах ни разкрива една сцена по време на смъртта, от която виждаме, че жестоки наказания очакват тези, които безчинстват по неговата земя. Нека видим какво ще е положението по време на смъртта на тези, които угнетяват хората. Ето какво казва Аллах в сура „Добитъкът“:

„И да би видял как угнетителите са във въртопите на смъртта, и ангелите протягат ръце: “Извадете душите си! Днес ще ви се въздаде мъчението на позора заради неправдата, която говорехте за Аллах и защото пред Неговите знамения се възгордявахте. Идвате при Нас поединично, както ви сътворихме първия път, и оставяте зад гърбовете си онова, което Ние ви дарихме. И не виждаме с вас застъпниците ви, за които твърдяхте, че са съдружници [на Аллах]. Вече е прекъсната връзката помежду ви и се изгуби от вас онова, за което твърдяхте.“ 6:93-94

Наистина ужасяващи сцени, които не бихме искали да ни се случат. Ангелите няма да покажат милост и съчувствие към тези, които цял живот се забавляват и забравят за своето завръщане. В сура „Възкресението“ Аллах ни разкрива още една сцена от смъртта и потвърждава, че човек осъзнава всичко по време на своята смърт, но е безсилен да направи каквото и да било.

„А когато душата стигне гръкляна и се рече: “Кой ще те избави?”, и той се убеди, че [това] е раздялата, и се преплете крак с крак – тогава към твоя Господ ще е отправянето. Той нито вярваше, нито отслужваше молитвата, а отричаше и се отвръщаше. После отиваше при своите хора с горделива походка. Горко ти, горко! И пак – горко ти, горко!“ 75: 31:36

Това са неща, които ще сполетят само угнетителите, които цял живот живеят в заблуда, че няма да има завръщане и няма да има равносметка. Съвсем различна е съдбата на добрите хора, които се надяват на милост и опрощение. Това са тези, които се надяват, но и се стремят чрез делата си да заслужат тази прошка.

Смъртта е последния етап от пребиваването на човек на този свят и първи етап от вечния живот в отвъдното. От нас зависи дали ангелът на смъртта ще дойде в превъзходна форма и ще ни отнеме душите по внимателен начин или ще дойде в най-страховитата си форма и ще ни изтезава, докато душата не напусне тялото. Точно заради това е нужно човек да върши добро и да се стреми към работа и за живота в отвъдното, защото добрите дела дават на човек сигурност пред смъртта. Моля Всевишния да отреди на всеки да чуе следните думи в отвъдния живот:
„О, душа успокоена, завърни се при своя Господ доволстваща, заслужила благосклонност! Влез сред Моите раби, влез в Моя Рай!“ 89:27-30
Автор: Муса Гагъм

Източници:

https://medium.com/@xenovandestra/human-souls-journey-after-death-in-islam-54be65efe80
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_view_of_death
https://koranbg.com/
https://medium.com/@xenovandestra/human-souls-journey-after-death-in-islam-54be65efe80