Какво ви е, та не си помагате един другиму ?


Днес ще разгледаме една сцена, на която ще станем свидетели на ахирета / отвъдното / и за нея ни съобщава Аллах / Бог / в Корана в главата номер 37, която е озаглавена „Строените в редици”. В тази глава Аллах ни дава да надзърнем в бъдещето и да разберем част от това, което ни очаква.

Той ни позволява това, за да си вземем поука и да се променим докато все още имаме време. Нашия създател ни описва какво се случва с тези, които не си помагат и угнетяват себе си и останалите хора. Нека видим какво точно пише във въпросните стихове от тази глава, а след това ще разсъждаваме:

„[Аллах ще повели на ангелите:] “Съберете онези, които угнетяваха, техните спътници и онова, на което са служили вместо на Аллах, и ги подкарайте по пътя към Ада! И ги задръжте!” Те непременно ще бъдат питани: “Какво ви е, та не си помагате един другиму?” Да, в този Ден ще са покорни. Ще се обръщат един към друг и взаимно ще се обвиняват.”

„И ще кажат [на съдружаваните от тях]: “Вие ни се представяхте като праведни.” Ще кажат [съдружаваните]: “Не, вие не вярвахте. А ние нямахме власт над вас. Да, вие бяхте престъпващи хора. И се изпълни спрямо нас Словото на нашия Господ. И наистина ще вкусим [мъчението]. И вас заблудихме, и ние самите бяхме заблудени.” 37:22-32

Много интересни / айети / стихове, от които разбираме, че Аллах ни е създал да си помагаме едни на други, а не всеки от нас да се стреми да навреди на другия и да е нещо повече от него. За съжаление е дошло време, което според мнозина е последното и усилено се говори, че идва краят на света. Разбира се, има логика в това с оглед на случващото се, но ние имаме свободната воля и този край ще го доведем самите ние. Всевишния ни е изпратил на тази земя и ни е направил негови представители. Често трябва да се питаме, дали Той е доволен от начините, по които го представляваме и дали бил искал да сме такива, каквито сме в момента. Той ни е доверил всичко и нашия изпит се състои в това да види Аллах как ще се справим със задачата.

Тази година / 2020 / започна апокалиптично с бедствия в много страни. Това е една червена лампа, която ни показва, че нещо в нас не е както трябва. Ние станахме зверове и сме готови да погубим всичко и всеки, за да се изкачим на върха. Струва ли си цената, която след това ще платим ? Нима тези, които не си помагат едни на други очакват, че нещо добро ще ги сполети ? Аллах е обещал в Корана, че хората, които се отдръпват от него ще живеят мизерен живот, без значение колко власт и пари имат. Той ни е създал чисти и иска такива да се върнем при него. Разбира се, това е трудна задача, но не и за тези, които се стремят да помагат, да вършат добро, защото именно те са най-близо до Него. Много хора си мислят, че религията е обреди, но каква е ползата от тях, след като не те променят към добро и не те приближават до създателя?

В глава номер 5 от Корана, която е озаглавена „Трапезата” Аллах казва:

 „И си помагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, а не си помагайте в греха и враждебността!” 5:2

За съжаление хората често обединяват сили в това да смачкат някого, без да осъзнават, че лошото е като бумеранг и винаги се връща. Често ставам свидетел на това как хората подценяват добрите дела и са на мнение, че някои от тях са нищожни и не си заслужава да се извършват. Не мога да се съглася с това, защото в глава „Земетръсът” Аллах казва следното:

 

„Който извърши добро, дори с тежест на прашинка, ще го види. И който извърши зло, дори с тежест на прашинка, ще го види.” – 99:7-6

 

Няма добро дело, което да е малко и човек никога не знае коя добрина ще го вкара в Рая. В преданията / хадисите / се говори, че жена влиза в Рая, защото напоила куче в силна жега, а друг ще влезе, защото отрязъл клон от дърво, който пречел на хората да минават. Най-ниската степен на вярата е да премахнеш клон, камък или някакъв боклук от пътя. След като да премахнеш боклук е добро дело, разхвърлянето на такъв – дали е добро ? Виждаме много пропуски в обществото и населените места най-вече на мюсюлманите, които твърдят, че следват правия път и са вярващи, но по нищо не си личи.

 

Нужна е една промяна към по-добро и то скоро, защото няма как да очакваме добро, след като сме източник на злини. Всеки може да се промени и никога не е късно. Промяната идва тогава, когато човек здраво си стъпи на краката и осмисли своя живот и посоката, в която се движи. Виждаме как хора губят себе си и представата си за реалност, след като спечелят малко пари от странство зад граница. Тези хора започват да се мислят за нещо повече от другите.

Трябва да си спомнят, че само добрите дела са тези, които различават хората едни от други. Този, на когото се подигравате, че има по-малко от вас – може да е по-достоен в очите на Всевишния. Сериозно трябва да се замислим над сцената от Съдния ден, която Аллах ни описва. Сега сме още тук, имаме време и нека всички се запитаме - „Какво ни е, та не си помагаме ?” Какво има да делим ? Нима някой от нас вярва, че ще е вечен ? Всички се създадени от пръст и в нея ще се върнем, а след това от нея ще бъдем съживени отново. Най-добрите от творенията на Аллах са тези, които вярват и вършат праведни дела. Такива хора никога няма да навредят на другите и винаги ще се стремят да помогнат, за да стане светът едно по-добро място. От нас зависи и дано скоро го осъзнаем, защото времето не чака никого!

Автор: Муса Гагъм

Източници:

 

 

https://koranbg.com/