Вирусът е предупреждение от Всемогъщия


Само за няколко месеца един невидим враг постави на колене целият свят и в момента хората са сковани от страх, защото никой не може да каже кога точно всичко ще приключи. Коронавирусът върлуваше с пълна сила в Китай и ние не го приемахме насериозно, защото смятахме, че е прекалено далеч и може да минем между капките. За съжаление това не се случи и той се разпространи навсякъде и изведнъж всичко спря.

Няма дискотеки, няма спортни събития, няма работа и всички виждаме как системата се срина пред очите ни. В социалните мрежи може да се намерят всякакви теории за този вирус, но всеки човек, който вярва в Аллах / Бог / знае, че нищо във вселената не се случва без негово позволение. Ние си мислим, че контролираме всичко и сме на върха на хранителната верига, но Той ни показа своето могъщество и ни дава ясен урок.

Всичко, което ни разсейваше и ни караше да забравим за съществуването на Аллах изчезна. В момента нищо не работи и ние вече не можем да навредим на природата, защото сме се барикадирали по домовете и сега е времето да размислим и да анализираме всичко, което се случва. Да, този вирус е опасен и не трябва да бъде подценяван, но ние трябва да погледнем голямата картина. Дълги години напредвахме за сметка на животинския свят, растенията и всичко в природата.

Вредим на нашата планета, без да се съобразяваме, че нямаме друга и нашата развала по земята ще бъде за наша сметка. Дойде моментът, в който ние да платим цената и да осмислим миналото, настоящето и бъдещето. Много хора говорят, че това е наказание от Всевишния, но всъщност не е така. Това по-скоро е едно предупреждение към нас от Него и Той иска да види в нас промяна към по-добро. Ако Аллах иска да ни накаже, то за Него това е лесно и всичко може да бъде заличено за секунди.

Напреднахме много в технологиите, но в същото време изостанахме духовно и започнахме да приличаме на роботи, които не се интересуват от случващото се по света. Ако сме запознати с историята на предишните народи, то ще знаем, че това наистина е предупреждение. Нека вземем за пример пратеникът Муса / Моисей / , който беше изпратен при фараона. Муса ги предупреждаваше за болезнени мъчения, а те искаха чудо, след което да повярват в създателя на световете.

Аллах им изпрати няколко последователни предупреждения, но фараонът се възгордяваше и отказваше да се промени към по-добро. Накрая той завърши своя земен път – унизен и удавен, а преди това смяташе, че той е божество. Аллах запази неговото тяло, което към днешна дата е изложено в музей и така ще остане до Съдния ден.

Ние не трябва да бъдем като тези, които остават слепи и глупи пред знаците и предупрежденията от Аллах, защото ще ни застигне съдбата на предишните народи. Искам да разгледаме някои айети / стихове / от Свещения Коран и чрез тях да анализираме пандемията, която ни сполетя:

„И непременно ще ви изпитаме с малко страх и глад, и с отнемане от имотите, душите и плодовете. И благовествай търпеливите, които, щом беда ги сполети, казват: “Ние на Аллах принадлежим и при Него се завръщаме.” – Бакара 155:156

Виждаме как в горните айети Аллах на първо място поставя страхът, а след него и глад. Ако погледнем това, което се случва днес ще видим, че страх е обзел всички и точно заради това Аллах го поставя на първо място, защото страхът е първото нещо, което човек чувства когато неговия живот и този на човечеството е застрашен. Следва и гладът, който без съмнение ще настъпи за много хора, защото трябва да има производство, за да има храна и стоки, а в момента всичко е спряло.

Определено двете заедно са сред най-големите изпитания, но и тук Аллах набляга на търпението. Не трябва да забравяме, че всичко е в Негови ръце и Той увеличава и намаля препитанието на хората. Нека видим и какво ни казва Аллах в сура Ромеите:

„И ако дадем на хората да вкусят милост, радват й се. А щом ги сполети злина заради онова, което ръцете им са сторили преди, ето ги – отчайват се.” – Ромеите 30:36

Аллах не спира да ни дава благодати, но ние не ги оценяваме и ги приемаме за даденост. За кратко Той ни отне много, за да ни изпита и ние трябва добре да си помислим и да видим, че сме зависими от Него, а Той е Всесилен, Всемогъщ и няма нужда от нищо. Истината е, че разрухата, която виждаме днес е в резултат на това, което ние сме извършили с ръцете си. Ако не вярвате, то нека видим няколко айети по надолу в същата сура:

„Разрухата по сушата и в морето се появи заради онова, което ръцете на хората сториха, за да ги накара Той да вкусят част от онова, което са извършили, и за да се върнат [към покаянието].” – Ромеите 30:41

Аллах е Всезнаещ и ни казва, че всичко, което днес се случва е резултат от нашите дела. Този вирус също е резултат от това, което ние вършим и Той ни дава да вкусим от развалата, която до преди няколко седмици не спирахме да творим. От този айет може да разберем и каква е целта на този вирус. Неговата цел е да ни върне към покаянието и да ни направи по-добри хора.

Ако размислим над горните айети, то ще се убедим, че това наистина е само едно предупрежение, което скоро с Негово позволение ще отшуми и ще се върнем към нормалното си ежедневие. Сега е моментът за размисъл и промяна към по-добро. Нека не бъдем като тези, които не си взимат поука и продължават да тънат в заблуда и продължават да вършат злини. Аллах несъмнено ще ни спаси от тази беда, но най-важно е какви ще бъдем след нея. Вижте какво ни казва Аллах в сури Лукман и Паякът:

 

„И когато се качат на кораб, те зоват Аллах, предани Нему в религията. А щом Той ги спаси към сушата, ето ги пак съдружават, за да отрекат онова, което сме им дали, и за да се наслаждават, но ще узнаят.” – Паякът 65:66

„И щом ги покрият вълни като сенчести планини, те зоват Аллах, предани Нему в религията. А щом Той ги спаси на сушата, някои от тях са въздържани. Отрича Нашите знамения не друг, а всеки изменник, неблагодарник.” – Лукман 31:32

Аллах ни разказва за групи хора, които Го зоват когато се намират в безизходица, а щом Той ги спаси отричат Неговата заслуга. Такива хора Аллах ги нарича изменници и неблагодарници. Нека не бъдем от тях и нека тази пандемия ни отвори очите, ушите и най-вече сърцата. Размислете и оценете всичко, защото виждаме колко бързо може да изчезне. Надявам се, че това ще ни обедини и след него ще бъдем други хора. Промяната идва от самите нас, а не от някой друг. Често ние очакваме промяна от политици, но и те не могат да ни променят, ако ние не променим себе си. Аллах ни казва, че няма да промени един народ, ако този народ не промени себе си.

В нашата родина има много добри хора и всички виждаме колко прелестна е тя. Нека я оценим и когато Аллах вдигне това изпитание от нас да работим в нейна полза, за да я запазим и развиваме, а не да я крадем и разрушаваме. Шепа хора сме и силно се надявам да станем още по-добри и да си помагаме, а не да си вредим. Знайте, че всичко е временно и накрая остават само делата и с тях ще се издигнем или ще пропаднем. Моля Всевишния да вдигне от нас това изпитание и да ни направи по-добри и достойни негови раби.

Автор: Муса Гагъм

Източници:

https://koranbg.com/index.php