Виновен ли е шейтанът за нашите действия ?!


Много хора обичат да обвиняват други за грешките, които правят в своя живот. Такива хора са опасни за себе си, както и за другите, защото те винаги са прави, без значение от кашата, която са забъркали. Такива хора често говорят, че се стремят към добро, но в същото време правят грехове, защото шейтанът ги накарал да го направят. Това е доста често оправдание, което успокоява тези хора и ги кара да си мислят, че няма да им се търси сметка за делата, защото виждаш ли – шейтанът бил виновен.

 

В тази статия ще обърнем внимание на шейтанът и какво е неговото влияние върху нашия живот. Ще видим дали той има някаква сила над нас и дали може да ни накара да извършим нещо против волята си. В свещения Коран, Аллах ни разказва историята на шейтанът, който се казва Иблис и е един от джиновете. Много хора смятат, че Иблис / Луцифер / е паднал ангел, но в сура Пещерата, Аллах ни уведомява за неговия произход:

 

И когато рекохме на ангелите: “Сведете чела пред Адам!”, те се поклониха, освен Иблис. Той бе от джиновете и не послуша повелята на своя Господ. Нима него и потомството му ще приемете за покровители вместо Мен, а те са ваш враг? Колко лоша е за угнетителите тази замяна! 18:50 / Пещерата /

Иблис е прокълнат джин, който изпитва огромна ненавист към човешкия род. Неговата арогантност е огромна и той се е заклел, че до съдния ден ще опитва да ни отклони от пътя. Разбираме за тази клетва в сура Жените, където Аллах разказва следното:

 

Прокле го Аллах и той рече: “Кълна се, ще отнема определена част от Твоите раби и ще ги заблуждавам, и ще ги подбуждам към копнежи, и ще им повелявам да срязват ушите на добитъка, и ще им повелявам да изменят творението на Аллах.” Който приема не Аллах, а сатаната за ближен, той ще понесе явна загуба. 4: 118-119 / Жените /

 

Най-голям враг на хората е шейтанът / Иблис / и ние трябва да го приемем като такъв. Горко на онези, които го приемат за приятел, защото той обещава само поквара, развала и следването му ще ни отведе в огъня на Ада, а това е голямата му цел. В сури „Нощното възнесение” и „Светлината”, Аллах ни предупреждава, че сатаната сее раздор между нас и е наш явен враг.

 

И кажи на Моите раби да говорят най-хубавото! Сатаната сее раздор между тях. Сатаната е явен враг на човека. 17:53 / Нощното възнесение /

 

О, вярващи, не следвайте стъпките на сатаната! А който следва стъпките на сатаната, на него повелява той покварата и отреченото. 24:21 / Светлината /

 

За съжаление в днешно време има много общества, които открито служат на шейтанът, но той с нищо не може да им помогне. Виждаме много сатанизъм във видео игри, музикалната индустрия, холивудските филми и това ни показва, че Иблис наистна неуморно работи, за да ни заведе в Джехеннема. Тези, които очакват нещо добро от такова същество, трябва да знаят, че Иблис е предател и Аллах ни казва това в сура „Разграничаването”:

 

Сатаната за човека е предател. 25:29 / Разграничаването /

 

Той обещава, но неговите обещания са лъжи, които водят до дълбока заблуда. Следването на стъпките му, ще ни заведе на място, от което няма връщане назад. Колкото и коварен да е този джин, ние трябва да знаем, че ако следваме пътя на Всевишния, то коварството на сатаната е слабо. В сура „Жените”, Аллах потвърждава това със следния айет:

 

 Колко близо е съдния ден?

Слабо е коварството на сатаната! 4:76 / Жените /

 

Разгледахме доста неща и сега е време да се върнем на въпросът, който е поставен в началото на статията. Има ли шейтанът някаква власт над хората ?! Това е въпрос, на който най-добре само Аллах може да отговори и Той го е направим в сура „Ибрахим”. Аллах ни описва сцена от съдния ден, в която всичко вече е отсъдено и хората трябва да получат наградите или наказанията си. Нека видим какво ни казва Аллах в този 22-ри айет:

 

 

И ще рече сатаната, щом делото бъде отсъдено: “Аллах ви даде истинното обещание. И аз ви обещах, но ви измамих. И нямах власт над вас, освен да ви зова, а вие ми откликвахте. Тъй че не упреквайте мен, а упреквайте себе си! Нито аз ще ви помогна, нито вие ще ми помогнете. Аз отхвърлях това, че ме съдружавахте с Аллах преди.” За угнетителите има болезнено мъчение.

 

 

От горния айет разбираме, че хората ще търсят сатаната на съдния ден, за да го държат отговорен за действията си. За тяхно съжаление Иблис ще им признае, че няма никаква власт над постъпките на хората, а само им нашепва и те ще се избият да го следват. Единственото истинско обещание е това, което Аллах е дал и Той без съмнение ще го изпълни. Колкото до обещанията на Иблис, то те са нищо повече от заблуда.

Уважаеми братя и сестри, сатаната няма власт над нас и не може да ни заповядва да вършим някои неща, ако ние не ги искаме. Оправданията от тип „дяволът ме накара да го направя”, не важат. Сатаната не е този, който прави нашите избори и взима решенията, ние сме тези и трябва много внимателно да избираме.

 

Наистина е много трудно да устои човек на неговите нашепвания, но нали не мислите, че ще влезем в Рая, без да сме подложени на най-различни изпитания. Една от най-големите победи, която човек може да запише е тази, в която побеждава себе си и съблазните, които не спират да валят от страна на сатаната. Той не се свени да използва всякакви трикове, но трябва да знаем, че наша е крайната дума и избор.

 

Нека бъдем като Омер ибн ал-Хаттаб, за когото Мухаммед / мир нему / казва, че шейтанът бяга от него. Защо Иблис е бягал от най-могъщят от четиримата праведни халифи и един от най-влиятелните мюсюлмански владетели в историята ? Бягал е от него, защото той е бил справедлив и е изпълнявал обета към Всевишния. Бъдете като Омер, за да чуете следното от Аллах на съдния ден:

 

 

А онези, които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат въведени в Градините, сред които реки текат – там ще пребивават вечно с позволението на своя Господ. Поздравът им там ще бъде: “Мир!” 14:23 / Ибрахим /

 

 

Не се страхувайте от шейтана, а от Аллах, защото страхът от Аллах води само към добро на този свят и на отвъдния.

 

Автор: Муса Гагъм

 

Източници:

https://koranbg.com/sura.php?trans=tf2&sura=14

https://en.wikipedia.org/wiki/Umar

https://en.wikipedia.org/wiki/Iblis