А земният живот е само измамна наслада.


Всеки съзнателен човек си е задавал едни въпроси, които в даден етап от нашия живот започват да ни интересуват. Искаме да знаем, защо сме на този свят, кой ни е създал и каква е причината за нашето съществуване. Има много теории на учени, някои от които имат логика, а други звучат налудничаво. Интересното при хора е това, че те са съгласни да приемат всякакви теории, но не и тази, че има създател, който ни е създал, за да ни изпита. Единственият, който може да ни отговори на тези въпроси е именно този, който стои в основата на всичко. Когато даден човек започне да търси усилено отговорите на горните въпроси, то без съмнение ще стигна до истината, която е една и никой не може да я обори. Зад всичко стои един създател, който не е спрял да се грижи за нас, както и за всички негови създания. Сега искам да разгледаме някои айети / стихове / от свещения Коран, където Аллах ще отговори на въпросите, които вълнуват много хора. В глава „Отвяващите“ Аллах казва така:

„Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат. Не искам от тях препитание и не искам да Ме хранят. Аллах! Той е Даващия препитанието, Владетеля на силата, Най-непоклатимия.“ 51-56-58

От горните айети разбираме, че Аллах е създал хората и джиновете само за едно нещо. Главната ни задача е да служим на Аллах, но често ние си мислим, че служене означава само изпълняване на обредите. Да служиш на Аллах не означава само да кланяш намаз, да даваш зекят, да държиш учуч и да посетиш светите места. Нашия създател ни е направил негови наместници на земята и с всяко едно наше действие трябва да му служим.
Обредите заемат изключително голямо значение, но те няма да имат тежест, ако в ежедневието си човек не действа така, както Аллах му е повелил. Виждаме как всяко едно наше действие се отразява на това, което се случва в обществото. Понякога не може да го видим на момента, но във времето нашите белези остават и те може да помогнат или да покварят заобикалящата ни среда. Не случайно Аллах казва, че ще видим всяко добро или лошо, което сме извършили, дори то да е с тежестта на прашинка.
Много хора се подлъгват по земното, което е преходно и забравят, че всеки има определени часове, дни и години, които му остават на този свят. С всеки ден тези негови часове намаляват и всеки от нас се приближава към истината. Тази истина е смъртта и тя не е пощадила нито един човек от началото на съществуването ни. Всеки един човек ще умре, а след това ще се завърне при създателя, за да получи награда или наказание.
Аллах ни е създал и той най-добре знае какви сме. Той знае, че ние често забравяме и се увличаме по преходното. Точно заради това Аллах казва в сура „Паякът“ следното:

„Този, земният живот, е само забава и игра. А Сетният дом е вечният, ако знаят.“ 29:64
Наистина този живот е само една забава и игра, която не знам в кой момент ще свърши. Човек винаги трябва да се готви за неизбежното пътуване към отвъдното, а най-доброто, което може да приготвиш е праведноста и добрите дела. Това са нещата, които ще са ни от полза, когато напуснем този свят. Нека видим какво ни казва Аллах за този свят в сура „Родът на Имран“

„Всеки човек ще вкуси смъртта и вашите награди напълно ще ви се изплатят в Деня на възкресението. Който бъде отдалечен от Огъня и бъде въведен в Рая, той ще сполучи. А земният живот е само измамна наслада. Наистина ще бъдете изпитани и в имотите, и в душите ви, и ще чуете много обиди от дарените с Писанието преди вас и от съдружаващите. Но ако сте търпеливи и богобоязливи, това е от решаващите дела.“ – 3:185-186

Аллах ни предупреждава да внимаваме с това, което вършим, защото в деня на възкресението ще бъдем наградени или наказани според това, което сме вършили. Той няма да ощети нито един човек и всичко, което ни очаква ще сме заслужили благодарение на делата. Всяко едно дело, всяка дума и движение се записва и човек ще бъде питан. Не трябва да пропускаме възможност да вършим добро, защото когато застанем пред Аллах ще се молим да ни върне, за да сторим поне едно добро дело, но няма да има връщане назад.
Видяхме как всичко, което ни отвличаше вниманието беше спряно и сякаш не е съществувало заради пандемията на коронавирус. Сега е моментът човек да размисли и да си отвори очите за истината. Това е един подарък за всеки човек и той трябва да го оцени. Аллах ни дава шанс да се променим към по-добро, защото в последните няколко години не спряхме да рушим по земята, а Аллах не обича такива хора. Имаме свободна воля и всеки може да избере своя път, но не забравяйте, че смъртта е пред нас и чака. Направете своя избор сега, защото утре е късно.

Автор: Муса Гагъм

Източници:

https://koranbg.com/