Сръват на пазарите все още не е така дълбок, както при предишната криза


Имайки предвид срива, която видяхме през последните три седмици, е трудно да се повярва, че американският фондов пазар беше достигнал своите върхове преди само един месец.
На 19 февруари S&P 500 затвори на 3 386 пункта, което беше още един от рекордите. Докато по същото време, огнището на коронавирус до голяма степен се ограничаваше до Китай и беше просто странична бележка в постоянния поток новини, на които всички бяхме изложени. Но само няколко дни по-късно, след като се появиха новини за разпространението на вируса извън Китай, нещата завиха рязко към по-лошо и пазарите започнаха да се разпадат.

Четири седмици по-късно огнището на COVID-19 се превърна в пълноценна пандемия и големи части на Европа и Съединените щати стигнаха до почти затихване, което доведе до поражение върху световната икономика и на фондовите пазари по целия свят. От споменатия 19 февруари S&P 500 е спаднал с почти 1000 пункта и видяхме някои от най-тежките загуби за един ден в американската фондова борса.

Както показва публикуваната от нас диаграма, спадът, който наблюдаваме през последните седмици, вече е значителен, но все още не е толкова дълбок, колкото беше, когато пазарите удариха дъното по време на най-тежките кризи на 21 век. Като се има предвид, че ние сме само няколко седмици в пандемията и икономическото отпадане на мерките, предприети в момента за спирането й, все още е непредсказуемо, настоящата криза може да се окаже толкова разрушителна, колкото финансовата криза през 2007-2009 г.

 

Източник: www.statista.com
Изготвил материала: Георги Анадолов