Prof. Dr. Bhakdi : Фаталната грешка при общия брой болни от CoVID-19


Проф д-р Сухарит Бакди (Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi) е специалист по микробиология. Бил е професор в университета Йоханес Гутенберг в Майнц и ръководител на Института по медицинска микробиология и хигиена и един от най-цитираните изследователи в германската история.

 

Проф. д-р Бакди задава два въпроса, давайки и техните отговори.

Първото твърдение от негова страна е, че бързото покачване на ежедневните инфекции не подкрепя опасението, че здравната система в Германия ще се срине, ако нищо не се предприеме.

Прогнозите за това какво да очакваме от разпространението на CoVID-19 и неговия ефект върху здравната система се основават на екстраполации. Което представлява създаване на допирателна права в края на наличните данни и удължаването и отвъд тази граница (своеобразен поглед в бъдещето).

Но какво се случва когато наличните данни са неточни или изкривени? Това променя точките на които стъпва допирателната права от която ще се проектира и нейното продължение.

Предполага се, че 5% от пациентите ще се нуждаят от изкуствена вентилация, която може да се извърши само в отделения за интензивно лечение.

Но, според проф. д-р Бакди, се прави фаталната грешка при изчисленията на общия брой болни, като инфекциите се приравняват с болни пациенти.
Факт е, че инфекцията е само влизането и размножаването на вирус в тялото, но то не е задължително условие за настъпване на болест и само когато имаме настъпила такава, ни е позволено да говорим за пациенти, които може да се нуждаят от медицинска терапия.

В случая с CoVID-19, инфекциите при 90% протичат леко или напълно безсимптомно. Което означава, че няма пациенти и това е видно във всички статистически данни, достъпни за обществеността.
Вземайки това в предвид и приемайки, че само 10% от инфекциите ще генерират пациенти, то прогнозите които имаме в момента, трябва да бъдат намалени с поне 90% и всички изчисления да бъдат разделени на 10.

Направим ли го, става очевидно, че здравна система, в сегашното си състояние, не е в опасност да бъде претоварена. 

Прав ли е в своите твърдения си проф. д-р Бакди и подвеждат ли се държавните управления при прочита на данните и вземането на решения?

 

Източник: https://www.youtube.com/channel/UCgjxQLDkeoa-uJu4sE0eNrg
Подготвил материала: Георги Анадолов