Мисията на психолозите в създалата се обстановка – инструкции EFPA


Като психолози ние виждаме първия си приоритет в използването на психологическите си познания, за да помогнем за правилната комуникация за вируса, за да избегнем ненужното безпокойство и да подкрепим хората, засегнати от вируса. Ето защо по-долу са дадени няколко полезни съвета как да разгледаме комуникацията за вируса и съвети в Психологическата първа помощ.

  1. Реагирайте на местната ситуация: Тъй като ситуацията е много различна в различните страни, моля, приспособете се към конкретната ситуация на вашата страна. Затова насърчаваме асоциациите на членовете да се свързват с техните местни здравни власти и да подкрепят официалната им оценка и насоки.
  2. Опрете се на фактите: помогнете на хората да се уверят, че получават правилните факти. Правителствата предоставят обективна информация за вируса във вашата страна чрез уебсайтове, на които можете да се обърнете. Европейският център за профилактика на заболяванията (ECDP) и контрол има специален уебсайт за коронавируса, който редовно актуализира: Covid 19
  3. Общувайте с децата: обсъдете новините за коронавируса с честна и подходяща за възрастта им информация. Родителите също могат да помогнат за намаляване на дистреса, като насочат децата към реда и режима. Не забравяйте, че децата ще наблюдават поведението и емоциите на родителите за сигнали как да управляват собствените си чувства и реакции.
  4. Поддържайте (безопасно) връзка: Поддържането на социални мрежи може да насърчи усещането за нормалност и да предостави ценни отдушници за споделяне на чувства и облекчаване на стреса. Насърчете хората да споделят полезна информация на правителствените уебсайтове с приятели и семейство. В случай на карантина хората все още могат да поддържат контакт от разстояние.
  5. Справяне с карантината: проф. Атл Дирегров, бивш член на НС по психологията на кризата, травмите и бедствията, написа текст, който предоставя много полезна информация за подкрепа на хората, които трябва да се справят с карантинната ситуация. Вижте по-надолу интересен преглед за психологическото въздействие на карантината и как да го намали.
  6. Подкрепете хората да търсят допълнителна помощ: Хората, които изпитват непреодолима нервност, трайна тъга или други продължителни реакции, които се отразяват неблагоприятно върху работата им или междуличностните отношения, трябва да се консултират с обучен и опитен специалист по психично здраве.
  7. Насърчаване на безопасността: хората могат да повишат безопасността, като следват насоки за лична защита, мерки за опазване на околната среда, противодействие на социалното дистанциране и свързани с пътуването мерки, както е обяснено от ECDP: Насоки за нефармацевтичните контрамерки

Повечето от тези насоки са променени от местните здравни власти. Отново бихме ви насърчили да се свържете с тях и да използвате тези указания в подкрепа на широката популация.

Подготовка на статията за публикуване:Димка Кънева

Източник:  http://psychology-bg.org/

Виж също: Реакции на стреса и справяне със стреса при деца- инструкции EFPA