Битката между живота и смъртта...

.. хайде трябва да интубираме пациента ... прегледайте последователността COVID-19 ... да, защото интубацията на пациент с COVID-19 следва отделен протокол .... опитвайки се да не допуснеш грешка, заради риска да се заразиш .....Отивате при пациента, който в повечето случаи е в съзнание ... съобщавате му новината ... и този поглед ... онези очи, които не могат да говорят, смразяват душата ти ....

Това са очи раздвоени между надежда и примирение ... защото сега всички знаят .. всички гледат телевизия ... използват социални медии ... веднъж интубирани, те ще загубят способността да взаимодействат с околната среда .. с живота .. потопени във вечна безтегловност и страх, че няма да не се събудят повече.

Ние уведомяваме семейството ....

Последователност….Интубация .... ...Седиране ... Кураризация ...

.... и тогава идва нощта ... което прави всичко по-заглушено ..

Странно е ... дори мога да насочвам звуците на вентилатора ... и звуковия сигнал на монитора като диригент ..... Мога да ги накарам да станат звукова основа за композиране на песни ....

Ритъмът на сърцето като основа ... пресечен от надуването на вентилатора, който изглежда като чиниите на барабана ... преплита се със звука на алармите, които действат като основна строфа .....

Смяната свършва и под душа на работното място, ако имате такъв, можеш да си позволиш да усетиш сълзите, смесени с водата, които служат за разтоваряне от стреса ... умората .... изолацията .. страха да се заразиш ...

Излизам навън ... Поемам дълбоко въздух и чистият въздух навлиза в белите дробове ... защото в изолация, между маската и страха, вдишванията остават повърхностни ....

Имаш чувството, че си сънувал ... мислиш, че всичко е толкова абсурдно, че изглежда като сън .... но не е ...

Това е битката между живота и смъртта всеки ден ....

P.G

Иточник: Facebook профил на Gavino Peruzzi, италиански здравен помощник

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2575606316047273&id=100007937897395

Превод:Кристина Ръжданова